новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на бизнес клиенти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 27.01.2023 г. Банка ДСК преустановява предлагането на тарифни планове „Старт“ и „Базов достъп“ при ползване на eлектронни канали, като посочените планове отпадат от раздел VІІІ. Електронно банкиране от Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на бизнес клиенти.

По отношение на клиенти на Банката, ползващи текущо тарифни планове „Старт“ или „Базов достъп“, прилаганите такси и комисиони от техния обхват се запазват като се променят следните такси:

ЕЛЕКТРОННИ КАНАЛИ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

УСЛУГА

ТАКСА

SWIFT МТ101 (входящи нареждания за плащане) - лева/валута

Тарифа „Старт“ и „Базов достъп“

Включване в услугата (еднократно за клиент)

EUR 50

Месечна такса за ползване на услугата (за всяка сметка)

EUR 30

Промени/корекции/прекратяване на услугата

EUR 30

Считано от 27.01.2023 г. се променят и приложимите такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на бизнес клиенти при ползване на електронни канали в обхвата на тарифен план „Обем“, както следва:

ЕЛЕКТРОННИ КАНАЛИ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

УСЛУГА

ТАКСА

 

Тарифа „Обем“

Вътрешнобанкови преводи

ЛЕВА

ЕВРО

Кредитен превод, вкл. с бъдещ вальор/ Иницииране на нареждане за директен дебит

BGN 0,70

EUR 0,95

Кредитен превод към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане

BGN 0,70 за всеки ред

 

Междубанкови преводи в лева

Тарифа „Обем“

Кредитен превод през БИСЕРА, вкл. с бъдещ вальор/ Иницииране на нареждане за директен дебит

BGN 1,50

Кредитен превод през БИСЕРА/RINGS към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане

BGN 1,50 за всеки ред

Кредитен превод през RINGS

BGN 12

Плащане на комунална услуга

BGN 0,55

Плащане на местни данъци и такси

BGN 0,55

ЕЛЕКТРОННИ КАНАЛИ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

УСЛУГА

ТАКСА

Междубанкови преводи във валута, вкл. кредитен превод с бъдещ вальор

Тарифа „Обем“

Кредитни преводи в евро към други банки в ЕИП

 

- за суми до 100 000 лв.

EUR 0,77

- за суми от и над 100 000 лв.

EUR 6,14

- експресен кредитен превод

EUR 6,14

Кредитни преводи във валута към други банки извън ЕИП и кредитни преводи във валути, различни от евро към други банки в ЕИП

0,12%, мин. EUR 20

SWIFT МТ101 (входящи нареждания за плащане) - лева/валута

Тарифа „Обем“

Включване в услугата (еднократно за клиент)

EUR 50

Месечна такса за ползване на услугата (за всяка сметка)

EUR 30

Промени/корекции/прекратяване на услугата

EUR 30

Уведомяваме Ви, че считано от 23.02.2023 г. се въвежда такса в размер на 20.00 лв. за промяна на транзакционни лимити по бизнес дебитни и предплатени карти и по бизнес кредитни карти, когато промяната се извършва в офис на банката.

С уважение,
Екипът на Банка ДСК

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon