новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Съобщение до акционерите притежаващи дялове на SISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) – USD с ISIN: LU0228659784

Уважаеми клиенти,


Информираме ви, че съставните части и името на целевия сравнителен показател на Фонда SISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) – USD с ISIN: LU0228659784 на 18 април 2023 г. ще се променят („Датата на влизане в сила“) - името, инвестиционната цел и инвестиционната политика на Фонда.


  • От датата на влизане в сила името на Фонда ще се промени от: Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China), на Schroder International Selection Fund BIC (Brazil, India, China).
  • Степента на промяната спрямо профила за риск/печалба на Фонда вследствие на тези промени не е значителна.
  • Всички други ключови характеристики на Фонда, включително синтетичният индикатор за риск и доходност (SRRI), както и таксите, ще останат същите.

Промените влизат в сила считано от 18.Април.2023 година, като при несъгласие с настоящето изменение, инвеститорите могат да поискат обратно изкупуване до датата на влизане в сила на измененията.

За повече информация моля вижте официалното уведомление предоставено от Schroders ТУК.


С уважение,
Екипът на Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon