новини
Новини и уведомления
News image

Съобщение до акционерите притежаващи дялове на SISF European Large Cap – EUR с ISIN: LU0106236937

Уважаеми клиенти,


Уведомяваме Ви за сливането между Schroder International Selection Fund - European Large Cap ("сливащ се фонд") и Schroder International Selection Fund - European Sustainable Equity ("Приемащ фонд"). Сливането на единия в другия фонд ще се осъществи с ефективна дата 19 април 2023 г. ("Дата на влизане в сила"). Акционерите в сливащия се фонд ще получат еквивалентна стойност на акции в Получаващия фонд на мястото на настоящите си акции в Сливащият се фонд.


По-долу ви предоставяме основните промени:

  • Сливащ се фонд е SISF European Large Cap – EUR с ISIN: LU0106236937, като приемащ фонд е SISF European Sustainable Equity - EUR с ISIN: LU1910162970 (можете да откриете повече информация за него ТУК);
  • И сливащият се, и приемащият фонд се управляват от един и същ инвестиционен мениджър и екип, като използват един и същ инвестиционен процес. Сливащият се фонд поддържа експозиция към въглеродни емисии под тази на  индекса MSCI Europe (Net TR) и поддържа по-висок общ резултат за устойчивост от индекса MSCI Europe (Net TR), въз основа на рейтинговата система на инвестиционния мениджър.;
  • Обобщеният показател за риска ("SRI") е категория 4 (умерен до висок риск), както за сливащия се, така и за приемащия фонд. Рисковите профили и основните рискове, приложими за Сливания фонд и Получаващия фонд, са сходни, с изключение на това, че Получаващият фонд е подложен и на рискове, свързани с деривати, използвани за инвестиране за целите на инвестирането.;
  • Основната валута на двата фонда е EUR.;
  • Годишните такси за управление на инвестициите и текущи разходи за класовете акции  A Acc EUR на сливащия се фонд и на приемащия фонд остават не изменени.;
  • Получаващият фонд има по високи екологични и/или социални характеристики по смисъла на член 8 от Закона за устойчивото финансиране, което е в по-добро съответствие с стратегията за устойчивост на Schroders.;
  • От 10 февруари 2023 г. нетната стойност на активите на акция на сливащия се фонд ("НСА") ще бъде коригирана надолу на всеки път, когато има нетен изходящ поток от сливащия се фонд чрез корекция за разводняване. Това се прави с цел да се отчетат свързаните с пазара транзакционни разходи, свързани с продажбата на всякакви инвестиции, които са не съответстват на портфейла на Приемащия фонд, или свързани с получени поръчки за обратно изкупуване или за промяна по време на периода, предхождащ сливането. В случай че има нетни входящи потоци към сливащия се фонд през този период, НСА на акция ще бъде коригирана нагоре. Целта на корекцията е да се да се предпазят съществуващите и продължаващите акционери в сливащия се фонд от поемане на всякакви свързани с пазара транзакционни разходи и да се разпределят тези разходи по подходящ начин. Въпреки това е малко вероятно разходите по транзакциите да бъдат значителни и няма да имат съществено въздействие върху акционерите на Приемащия фонд или върху Сливащият се фонд.
  • На датата на влизане в сила нетните активи на сливащия се фонд ще бъдат прехвърлени в приемащия фонд. За притежавани акции в сливащия се фонд, акционерите ще получат равна сума по стойност на акциите от съответния клас в приемащия фонд. Съотношението на размяна на сливането ще бъде резултат от съотношението между НСА на съответния клас на сливащия се фонд и НСА или първоначалната емисионна цена на Получаващия фонд, коригирано за всички свързани с пазара транзакционни разходи във връзка с корекция на разводняването, към датата на влизане в сила.

Сливането влиза в сила считано от 19 aприл 2023 година, като при несъгласие с настоящето изменение, инвеститорите могат да поискат обратно изкупуване до датата на влизане в сила на измененията.

За повече информация моля вижте официалното уведомление предоставено от Schroders ТУК и пълната версия на документа на Английски език ТУК.


С уважение,
Екипът на Банка ДСК

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon