новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК участва в дискусии за бъдещето на кредитния риск на ICAP CRIF

Банка ДСК взе участие в панелни дискусии в 15-та ICAP CRIF конференция за управление на риска. Изпълнителният директор и началник на Направление „Управление на риска“, г-н Димитър Дилов, и г-жа Горица Марова, отговаряща за устойчивото развитие в Банка ДСК, обсъдиха бъдещето на кредитния риск и предизвикателствата, свързани с темата за ESG (екологични, социални и управленски фактори).

Г-н Дилов отбеляза, че рискът е понятие, познато на всички, но в съвременната динамична среда се появяват нови рискове, които ще стават все по-видими в бъдеще. Той посочи, че един от най-сериозните е свързан с ESG. Липсата на исторически данни за подобни предизвикателства затруднява оценката на техните потенциални последствия и евентуални работещи решения за спрaвянето с тях.

Технологиите също са фундаментални в контекста на новите рискове. Киберзаплахите нарастват по значимост и изискват нови подходи и методологии за управление. Демографските промени също представляват сериозен риск, който банките трябва да вземат предвид в стратегическите си планове.

Г-н Дилов отбеляза, че предизвикателствата, породени от новите рискове, могат да бъдат посрещнати от различни перспективи. Консултантските услуги и развиването на нови методологии са важна част в този процес. Банка ДСК активно провежда различни проучвания и използва иновативни подходи за оценка и управление на рисковете.

Г-жа Марова коментира, че отвъд регулаторните изисквания, ESG сферата предоставя и много нови бизнес възможности. Тя акцентира върху значението на сътрудничеството между банките и бизнеса за прехода към устойчива икономика.

В Банка ДСК осъзнаваме значимостта на устойчивото управление на рисковете и го поставяме на ключово място в стратегията ни. Продължаваме да се стремим към лидерство в тази сфера, адаптирайки се към новите предизвикателства и използвайки иновативни решения за по-добро бъдеще.

Изказваме благодарност на всички участници в панелната дискусия и на организаторите на 15-та ICAP CRIF конференция за предоставената възможност за обмен на опит и идеи.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon