Уведомление за удължаване на срока за ползване на хардуерно тоукън-устройство за генериране на динамична парола

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че Банка ДСК удължава срока за преминаване от използване на хардуерно тоукън-устройство към друг метод за подписване/получаване на 3-D парола, като:

1) Клиентите, които имат издадено тоукън-устройство за генериране на динамична парола за интернет и мобилното банкиране на Банката, както и за извършване на плащания с банкова карта в интернет, ще могат да го използват до 24.04.2020 г. вкл.

2) До 24.04.2020 г. вкл. при необходимост да бъде заявена замяна на тоукън-устройство или преиздаване на ПИН код за него, независимо от причината, клиентите ще имат възможност да:

  • заявят друго персонализирано средство за сигурност за подписване на документи и подаване на платежни нареждания в интернет банкирането ДСК Директ и в мобилното банкиране DSK Smart;
  • заявят друг метод за получаване на 3-D парола при извършване на операции с банкова карта в интернет.

Считано от 25.04.2020 г. Банка ДСК ще преустанови изцяло използването на тоукън-устройство за генериране на динамична парола за подписване на документи и извършване на операции в интернет банкирането ДСК Директ и в мобилните приложение DSK Smart и DSK Business, както и за генериране на 3-D парола при извършване на плащания в интернет с банкови карти.

Всички настоящи и бъдещи клиенти на Банка ДСК могат да се възползват от съвременните и сигурни алтернативни решения, които Банка ДСК предлага за извършване на плащания през интернет и мобилното банкиране.

С уважение,

Банка ДСК

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5