Покана за търг гр. Пловдив

Покана за търг гр. Пловдив

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА БАНКА ДСК АД

Банка ДСК АД организира открит търг с явно наддаване за продажба на следния имот:

СГРАДА:с идентификатор № 56784.507.1.5 (бивша Палата №5 на Пловдивски панаир) в гр.Пловдив, ул. Цар Борис ІІІ Обединител №37, брой етажи 3, ЗП 1 950 кв.м. и бруто площ на сградата (вкл. сутерен) 4 675  кв.м.

Начална цена на имота, от която започва наддаването: 2 7700 000 лв. без ДДС
ДДС върху началната цена е 554 000 лв.

ДАТА НА ТЪРГА: 27.05.2021 г.

Депозит/гаранция за участие в търга: 100 000 лв.

Стъпка за наддаване в търга: 50 000 лв.

20.04.2021 г. – 20.05.2021 г. е период за закупуване на тръжна документация за участие, огледи на имота, внасяне на депозит/гаранция за участие и подаване на заявление за участие.

МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Централно управление на Банка ДСК АД, гр. София, ул. „Г.Бенковски“ № 5, ет. Партер, Деловодство.

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ: гр. София, бул. „Витоша” 15, ет.1, Банка ДСК ЕАД, Дирекция „Недвижими Имоти”.

ЦЕНАТА ЗА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ: 120 лева с вкл. ДДС, която следва да бъде заплатена по сметка
IBAN: BG 41 STSA 9300 0090 0000 26,
BIC: STSABGSF, с титуляр Банка ДСК АД,
основание за превода: „Покупка на тръжна документация”.

Лица за контакт:

Румяна Шуранова
e-mail: rumyana.shuranova@dskbank.bg 
Тел.: 02/80 10 056,
Мобилен: 0889 508 047

Велин Огнянов
e-mail: velin.ognyanov@dskbank.bg 
Тел.: 02/80 10 062,
Мобилен: 0899 835 220

Банка ДСК АД, Дирекция „Недвижими Имоти”

гр. София, бул. „Витоша” 15, ет.1.

Настоящото няма характер на публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон (ТЗ), на публично предложение по смисъла на чл. 291 от ТЗ или обява на публичен търг с явно наддаване по смисъла на чл. 337 и сл. от ТЗ.

Още оферти:

 • Апартаменти и гаражи

  2-стаен апартамент

  Лясковец, нас. място: ЛЯСКОВЕЦ, район: ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЛЯСКОВЕЦ, улица: ИВАН КАМБУРОВ 19, вход: Б, етаж: 1, апартамент: 2

  Цена: 25 000 лв.

  Площ: 60,95

  Площ УПИ: 0/-

 • Къща или етаж от къща

  Къща

  Габрово, нас. място: ГАБРОВО, район: ГАБРОВО, , улица: АВРОРА 14

  Цена: 19 833 лв.

  Площ: 92,00

  Площ УПИ: 364/-

 • Къща или етаж от къща

  Къща

  Лом, нас. място: ЛОМ, район: МОНТАНА, ЛОМ, улица: ДОБРУДЖА 20

  Цена: 17 604 лв.

  Площ: 160,00

  Площ УПИ: 1529/-

 • Апартаменти и гаражи

  3-стаен апартамент

  Хисаря, нас. място: ХИСАРЯ, район: ПЛОВДИВ, ХИСАРЯ, ж.к.: ЖСК ВИХРЕН/БИВША/, улица: ЮРИЙ ГАГАРИН 2, блок: НЕ, вход: НЕ, етаж: 1, апартамент: 2Б

  Цена: 65 000 лв.

  Площ: 97,26

  Площ УПИ: 0/-

 • Къща или етаж от къща

  Къща

  Лом, нас. място: ЛОМ, район: МОНТАНА, ЛОМ, улица: ДОБРУДЖА 20 УПИ VI

  Цена: 17 604 лв.

  Площ: 83,00

  Площ УПИ: 1529/-

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати