dskbank team

Покана за търг гр. Пловдив

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА БАНКА ДСК АД

Банка ДСК АД организира открит търг с явно наддаване за продажба на следния имот:

СГРАДА:с идентификатор № 56784.507.1.5 (бивша Палата №5 на Пловдивски панаир) в гр.Пловдив, ул. Цар Борис ІІІ Обединител №37, брой етажи 3, ЗП 1 950 кв.м. и бруто площ на сградата (вкл. сутерен) 4 675  кв.м.

Начална цена на имота, от която започва наддаването: 2 7700 000 лв. без ДДС
ДДС върху началната цена е 554 000 лв.

ДАТА НА ТЪРГА: 27.05.2021 г.

Депозит/гаранция за участие в търга: 100 000 лв.

Стъпка за наддаване в търга: 50 000 лв.

20.04.2021 г. – 20.05.2021 г. е период за закупуване на тръжна документация за участие, огледи на имота, внасяне на депозит/гаранция за участие и подаване на заявление за участие.

МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Централно управление на Банка ДСК АД, гр. София, ул. „Г.Бенковски“ № 5, ет. Партер, Деловодство.

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ: гр. София, бул. „Витоша” 15, ет.1, Банка ДСК ЕАД, Дирекция „Недвижими Имоти”.

ЦЕНАТА ЗА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ: 120 лева с вкл. ДДС, която следва да бъде заплатена по сметка
IBAN: BG 41 STSA 9300 0090 0000 26,
BIC: STSABGSF, с титуляр Банка ДСК АД,
основание за превода: „Покупка на тръжна документация”.

Лица за контакт:

Румяна Шуранова
e-mail: rumyana.shuranova@dskbank.bg 
Тел.: 02/80 10 056,
Мобилен: 0889 508 047

Велин Огнянов
e-mail: velin.ognyanov@dskbank.bg 
Тел.: 02/80 10 062,
Мобилен: 0899 835 220

Банка ДСК АД, Дирекция „Недвижими Имоти”

гр. София, бул. „Витоша” 15, ет.1.

Настоящото няма характер на публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон (ТЗ), на публично предложение по смисъла на чл. 291 от ТЗ или обява на публичен търг с явно наддаване по смисъла на чл. 337 и сл. от ТЗ.

Още оферти:

 • Къща или етаж от къща

  Къща

  Кермен, 8870 КЕРМЕН, Ул.: КИРИЛ И МЕТОДИЙ 13, , СЛИВЕН, СЛИВЕН

  Цена: 36 081 лв.

  Площ: 180,99

  Площ УПИ: 2005

 • Къща или етаж от къща

  Къща

  Варна, 9000 ВАРНА, Ул.: ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ №29А, Кад. номер: 10135.3517.291.3, ВАРНА,

  Цена: 50 000 лв.

  Площ: 81,00

  Площ УПИ: 113.4

 • Апартаменти и гаражи

  2-стаен апартамент

  Велинград, 4600 ВЕЛИНГРАД, СПА КОМПЛЕКС "БОР", Ул.: НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ 9, Бл.: -, Вх.: -, Ет.: 5, Ап.: 94, , ПАЗАРДЖИК, ВЕЛИНГРАД

  Цена: 81 600 лв.

  Площ: 56,30

 • Апартаменти и гаражи

  Ателие

  София, 1434 СИМЕОНОВО, SOFIA SKI RESORT, Ул.: ПИ 968 - МАЛИНОВА ДОЛИНА БУНКЕРА 3, Бл.: АПАРТАМЕНТСКИ ХОТЕЛСКИ К-С 1.1, Вх.: СЕКЦИЯ С, Ет.: 1, Ап.: 47, Кад. номер: 6813

  Цена: 95 000 лв.

  Площ: 51,00

 • Къща или етаж от къща

  Къща

  Нова Загора, 8948 БОГДАНОВО, 1ВА ИПОТЕК-НЕДВ ИМОТАДРЕС ГР БОГДАНОВО УПИ 2 КВ 17 ПОПУПЖИЛИЩНА СГРАДАВХ.№2153/12092018, СЛИВЕН, НОВА ЗАГОРА

  Цена: 12 000 лв.

  Площ: 60,00

  Площ УПИ: 940

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon