Индивидуални клиенти

Индивидуални клиенти

Продукти и услуги за индивидуални клиенти - Банка ДСК

005

Кредити

Кредитиране съобразено с Вашите желания и нужди, изберете най-подходящото решение за Вас.

024

Карти

Банкови карти - дебитни и кредитни от Банка ДСК за модерен, сигурен и надежден начин на разплащания 24 часа в денонощието.

025

Разплащания

Запознайте се с възможностите за типовете разплащания за индивидуални клиенти.

035

Банкиране

24-часов достъп от всяка точка на света до Вашите средства.

026

Спестяване

Средствата Ви са на сигурно място с нашите безсрочни влогове.

027

Застраховане

Застраховки от „Групама Животозастраховане“ ЕАД и „Групама Застраховане“ ЕАД.

028

Модулни пакети ДСК Флекси

Банка ДСК Ви предлага иновативна и гъвкава комбинация от продукти и услуги за ежедневно банкиране.

029

Финансови пазари

Банка ДСК е една от най-големите банкови институции в търговията с финансови инструменти на българския пазар.

030

Частно банкиране

Доверен частен банкер, лична грижа и внимание, висок професионализъм и ниво на обслужване.

031

Наемане на сейф

Сейфовете в Обществения трезор служат за съхраняване на пари, ценни книжа, документи и други.

032

Money Gram

Бързи и сигурни парични преводи, навсякъде по света.

033

Инвестиране

Запознайте се с възможностите за инвестиране в България и чужбина.

034

Студентски и младежки пакети

Специално разработен пакет, включващ банкови продукти и услуги, които да са от полза в процеса на обучение. 

042

Заяви продукт онлайн

Кандидатствайте онлайн за кредитни продукти - кредитна карта, потребителски кредит, овърдрафт и др.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати