empty image

Дебитни карти Space

Дебитните карти на Банка ДСК Mastercard Space и Visa Space ще Ви дадат всичко, което очаквате от една банкова карта.  Можете да ползвате както собствените си средства по открита за целта сметка, така и средства по договорен с Банката кредит-овърдрафт.

Вашите предимства са:

  • Плащате стоки и услуги на ПОС на търговец без такса, независимо дали плащането се извършва безконтактно или контактно;

  • Плащате безконтактно направените от Вас покупки на стойност до 100 лева включително, без въвеждане на ПИН;

  • Сигурни разплащания в интернет: При пазаруване в сайтове, включени в програмите за сигурност Visa Secure и Mastercard Secure Cоde, всяко плащане, се потвърждава със създаден от Вас статичен ПИН код и еднократна 3D парола, получена чрез SMS или мобилно предложение DSKmToken;

  • Картата е включена в програма за лоялност Merci, чрез която можете да се възползвате от специални предложения и намаления.

Колко ще ми струва?

Издаването на основна дебитна карта Mastercard Space/VISA Spase е безплатно
Месечна такса за обслужване на картата: 4,15 BGN

Какво трябва да направя?

За да заявите издаване на безконтактна дебитна карта можете да отидете в най-удобния за Вас офис на Банка ДСК с лична карта или да заявите картата чрез ДСК Директ.

ЛИМИТИ ЗА ТРАНСАКЦИИ

Лимити по Общи условия

Максимална стойност
за договаряне на индивидуални лимити

Максимална стойност за еднократно увеличаване на лимити

24–часов лимит за теглене в брой

1 000 лева/валутна равностойност

5 000 лева/валутна равностойност

10 000 лева/валутна равностойност

Лимит на трансакция за услугата „кеш бек” в България

50 лева/валутна равностойност

-

-

24-часов лимит за плащане при търговец

6 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

Общ 24–часов лимит

6 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност
Други продукти

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати