златна кредитна карта

Златни кредитни карти

Златните кредитни карти на Банка ДСК с револвиращ кредит, които ти предоставят редица привилегии.

Описание
Златна кредитна карта

027
Кредитен лимит от 5000 лв. до 40 000 лв.
007
Бонус money-back – 1% от изразходваната сума (до 200 лв.)
035
Гаранция за VIP обслужване
лв.


Предимствата за теб (only for admin)

Златните кредитни карти с револвиращ кредит на Банка ДСК са символ на престиж и успех. Чрез тях си осигуряваш финансова независимост, VIP обслужване навсякъде по света, както и редица допълнителни привилегии, предназначени специално за теб.

Можеш да избираш между два вида златни кредитни карти, носещи логото на Mastercard или Visa – най-популярните марки в света при картовите разплащания:

 • Mastercard Gold – златната кредитна карта на Mastercard

 • Visa Gold – златната кредитна карта на Visa

Със златните кредитни карти Mastercard Gold/Visa Gold имаш възможност да извършваш плащания в търговски обекти или в интернет, да теглиш пари в брой от банкомат или в банкови клонове, да направиш резервация и да платиш за хотел, да наемеш кола, да резервираш и платиш самолетни билети.

Предимствата за теб:

 • Първокласен картов продукт, осигуряващ специално отношение и привилегии;

 • По-високи лимити за ползване на картата;

 • Дължимата лихва е единствено върху използваната част от лимита;

 • Възможност за избор на карта в една от трите валути - лева, евро, щатски долари;

 • Възможност за ползване на безлихвен кредит до 45 дни;

 • Карта с револвиращ кредит - след всяко погасяване можеш отново да използвате средствата;

 • Възможност за довнасяне на собствени средства, с които разполагаш над отпуснатия кредитен лимит;

 • По желание - издаване на допълнителни карти на теб или посочено от теб пълнолетно лице;

 • Безплатна застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” към всяка карта;

 • Бързо, удобно и сигурно разплащане в интернет чрез създадена 3D парола на твоята карта и въвеждане на статичен ПИН;

 • Безплатни SMS известия при извършване на транзакции и за дължима сума за револвиране;

 • Без лихва за направените покупки при търговци при на погасяване на цялото задължение, отчетено към падежна дата;

 • Значителни отстъпки при покупки в определени търговски обекти, за елитни хотели и курорти, рент-а-кар услуги и др., осигурявани специално за теб чрез програмите Mastercard Premium и Visa Premium;

 • Бързи и модерни плащания през телефон или смарт часовник след добавяне на карта през DSK Smart в мобилни портфейли за Android или IOS

Какво представлява застраховката „Помощ при пътуване“?

Застраховка "Помощ при пътуване" ти осигурява денонощен асистанс на български език при нужда от спешна медицинска помощ в чужбина с мрежа от партньорски клиники навсякъде по света. Застраховката носи множество предимства, като 24/7 денонощна асистанс услуга в цял свят при злополука и внезапно заболяване по време на твоето пътуване в чужбина, покритие при загуба на багаж и лични документи, правна помощ, обезщетение за закъснели полети и др. Можеш да се запознаеш с условията на застраховка "Помощ при пътуване" тук.

Обслужване

Обслужване

 Златни кредитни карти с револвиращ кредит Mastercard Gold/Visa Gold 
  Лева Евро Щатски долари 
Стандартен лихвен процент по кредита 17,95% 17,95% 17,95% 
Лихвен процент при обезпечение залог на влог/депозит в Банката 12,95% 12,95% 12,95% 
Бонус при погасяване на цялата дължима сума за отчетен период Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец 

Можеш да променяш лимитите по картата си безплатно по всяко време чрез профила си в мобилното приложение DSK Smart или през ДСК Директ. Услугата е достъпна и в офис на Банка ДСК, като в този случай за нея се прилага такса съгласно действащата Tарифа на банката.


Лимити за трансакции

Лимити по Общи условия

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити

24-часов лимит за теглене на суми в брой

1 000 лева/валутна равностойност

9 775 лева/валутна равностойност

24-часов лимит за плащане при търговец

9 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

Общ 24 - часов лимит

10000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

Бонуси

Бонуси

Програма Money-back по кредитни карти на Банка ДСК

 • Златната кредитна карта ти носи 1% Money-back. Това означава, че за всяка покупка в страната и чужбина с твоята карта, ние ти връщаме 1% от сумата, която си похарчил. 
 • Отстъпката се изплаща от банката веднъж годишно – през месец декември на текущата календарна година за извършените транзакции през предходните 12 месеца без значение от момента на издаването и активирането на кредитните карти. Максималният размер на отстъпката е 200 лева на клиент. Виж повече за програмата ТУК

Бонус при възстановяване на цялата дължима сума

Ако в рамките на 15 календарни дни след падежната дата погасиш цялото си задължение, не дължиш лихва върху парите за платени стоки и услуги чрез ПОС или Интернет за изтеклия период между последните две падежни дати.

Документи

Документи

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Всеки месец на избраната от Вас падежна дата (10-то или 20-то число) се изчислява минималната сума за револвиране, която трябва да внесете за ползването на картата. Минималната сума за револвиране не е такса – с тази сума Вие револвирате (възстановявате) част от изразходвания кредитен лимит.

Обърнете внимание: Вие разполагате с 15 календарни дни след падежната дата, за да внесете минималната сума за револвиране или да възстановите цялото си задължение.

Всеки месец, след падежната дата, банката генерира извлечение, чрез което научавате:

 • минимална сума за револвиране
 • датата, до която трябва да внесете
 • целия размер на усвоения кредит, както и информация за извършените трансакции.

За Ваше улеснение Ви предлагаме алтернативни възможности за получаване на месечното Ви извлечение:

 • във всеки офис на Банка ДСК
 • чрез електронното банкиране ДСК Директ
 • на хартиено извлечение, което получавате на посочен от Вас адрес. Важно е да знаете, че при неточен адрес или при промяна, Банкатa не е в състояние да достави извлечението Ви.

За ваше улеснение ние Ви предлагаме няколко възможности за лесно обслужване на кредитния лимит по картата Ви. Вие можете да внесете минималната сума за револвиране:

 • във всеки офис на Банка ДСК
 • чрез превод по сметката на кредитната Ви карта – през ДСК Директ, в офис на Банката или чрез външен превод
 • чрез мобилно банкиране - DSK Smart
 • на банкомат на Банка ДСК – услугата е безплатна
 • автоматично от посочена от Вас сметка в Банка ДСК – услугата е безплатна

Информация за размера на минималната сума за револвиране може да получите още:

 • във всеки офис на Банка ДСК
 • чрез електронното банкиране ДСК Директ
 • чрез безплатен SMS на посочен от Вас мобилен телефон
 • чрез Call Center (на телефон 0700 10 375 или *BDSK /*2375/).

Можете да блокирате временно картата си по един от следните начини:

Самостоятелно:

 • Чрез мобилното приложение DSK Smart: влезте в меню „КАРТИ“ – натиснете върху изображението на картата, след което натиснете бутон „Блокирай временно“

  Как да блокирам картата си

 • Чрез интернет банкирането ДСК Директ: влезте в меню „Карти“ – от бутоните срещу името на картата кликнете върху „Блокирай“. Потвърдете, че желаете временно да блокирате картата.

  Блокирай своята кредитна или дебитна карта

Със съдействие на служител на Банка ДСК:

 • По телефона, чрез Контактния център на Банка ДСК: обадете се на 0700 10 375/*2375. Информирайте оператора, че желаете да блокирате временно Вашата карта
 • В офис на Банка ДСК: посетете удобен за Вас офис и информирайте, че желаете да блокирате временно Вашата карта

Можете отново да активирате картата си по един от следните начини:

Самостоятелно:

 • Чрез мобилното приложение DSK Smart: влезте в меню „КАРТИ“ – натиснете върху изображението на картата, след което натиснете бутон „Активирай“

  Как да активирам блокирана карта

 • Чрез интернет банкирането ДСК Директ: влезте в меню „Карти“ – от бутоните срещу името на картата кликнете върху „Активирай“. Потвърдете, че желаете да активирате картата.

  Активирам блокираната си карта

Със съдействие на служител на Банка ДСК:

 • В офис на Банка ДСК: посетете удобен за Вас офис и информирайте, че желаете да активирате блокираната си карта.

Можете да преиздадете Вашата изгубена/открадната карта по един от следните начини:

Самостоятелно:

 

 • Чрез интернет банкирането ДСК Директ: влезте в меню „КАРТИ“:

 • - Ако картата Ви вече е временно блокирана – от бутоните срещу името й кликнете върху „Преиздай“. Следвайте стъпките до завършване на процеса, като изберете как да получите новата си карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на посочен от Вас адрес.


  How to reissue my debit/credit card

  - Ако картата Ви е активна – кликнете върху стрелката вляво от изображението ѝ и след това - върху „Преиздай“. Следвайте стъпките до завършване на процеса, като изберете как да получите новата си карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на посочен от Вас адрес.

  Reissue bank card

   

  Преиздаване на банкова картаСъс съдействие на служител на Банка ДСК:

 • По телефона, чрез Контактния център на Банка ДСК: обадете се на 0700 10 375/*2375. Информирайте оператора, че желаете да преиздадете Вашата карта. Изберете как да получите новата карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на адрес.
 • В офис на Банка ДСК: посетете удобен за Вас офис и информирайте, че желаете да преиздадете картата си. Изберете как да получите новата карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на посочен от Вас адрес.

Ако картата Ви вече е преиздадена, не е възможно да бъде активирана отново. Необходимо е да изчакате новата карта да бъде произведена и доставена до избраната от Вас локация (офис на Банка ДСК или на адрес). 

За да блокирате временно Вашата карта, вижте отговора на въпроса „Не знам къде ми е банковата карта, как мога да я блокирам?“.

За да преиздадете Вашата карта, вижте отговора на въпроса „Банковата ми карта е изгубена/открадната, как мога да я преиздам?“.

Посетете удобен за Вас офис на Банка ДСК. Представете новия си документ за самоличност и заявете, че желаете Вашата карта да бъде преиздадена с актуалната фамилия. Изберете как да получите новата си карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на посочен от Вас адрес.


Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието