empty image

Кредитна карта Maxi Go

Има мечка, но няма годишна такса

Описание
Maxi Go

Предимства:

037
Без годишна такса, с фиксирана месечна вноска
035
Без такса при теглене от банкомат на Банка ДСК
024
Картата е включена в лоялна програма Merci
лв.

Кредитна карта Maxi Go Ви предоставя възможност да извършвате ежедневните си покупки бързо, лесно и удобно, без месечни такси и такси при покупки в търговски обекти.

Избирате кредитен лимит между 500 лв. до 3000 лв.

Вашите предимства (only for admin)

Вашите предимства:

 • Не дължите никакви месечни или годишни такси – ако не ползвате картата си, тя ви е напълно безплатна;

 • Теглите без такса на АТМ на Банка ДСК;

 • Отпуснатият Ви кредит е без краен срок за погасяване;

 • Всеки месец трябва да заплащате само определената фиксирана месечна вноска;

 • Дължите лихва единствено върху използваната част от кредита;

 • Вие решавате кога и как да погасявате задълженията си, като след всяко погашение можете да ползвате кредита си отново;

 • Имате възможност да захранвате картата и със собствени средства, с които да разполагате над кредитния си лимит;

 • Можете да издадете допълнителни карти на Вас или на посочено от Вас пълнолетно лице;

 • Картата Ви е с чип, което осигурява по-висока степен на защита срещу измами, злоупотреби и фалшифициране;

 • Безплатни SMS известия при извършване на транзакции с Вашата карта;

 • Безплатни SMS известия за дължима сума за револвиране;

 • Възможност за улеснено и бързо одобрение;

 • Картата е включена в програма за лоялност Merci, чрез която можете да се възползвате от специални предложения и намаления.

Колко ще  ми струва?


Такси съобразно действащата Тарифа на Банката;

Обслужване

Обслужване

Какво и кога трябва да внасям по картата си?

Всеки месец на избраната от Вас падежна дата (10-то или 20-то число) се изчислява минималната сума за револвиране, която трябва да внесете за ползването на картата. Минималната сума за револвиране не е такса – с тази сума Вие револвирате (възстановявате) част от изразходвания кредитен лимит.

Обърнете внимание: Вие разполагате с 15 календарни дни след падежната дата, за да внесете минималната сума за револвиране или да възстановите цялото си задължение.

От къде мога да разбера колко ми е
задължението по картата?

Всеки месец, след падежната дата, банката генерира извлечение, чрез което научавате:

 • минимална сума за револвиране
 • датата, до която трябва да внесете
 • целия размер на усвоения кредит, както и информация за извършените трансакции.

За Ваше улеснение Ви предлагаме алтернативни възможности за получаване на месечното Ви извлечение:

 • във всеки офис на Банка ДСК
 • чрез електронното банкиране ДСК Директ
 • на хартиено извлечение, което получавате на посочен от Вас адрес. Важно е да знаете, че при неточен адрес или при промяна, Банкатa не е в състояние да достави извлечението Ви.

Как мога да внеса Минималната сума за револвиране?

За ваше улеснение ние Ви предлагаме няколко възможности за лесно обслужване на кредитния лимит по картата Ви. Вие можете да внесете минималната сума за револвиране:

 • във всеки офис на Банка ДСК
 • чрез превод по сметката на кредитната Ви карта – през ДСК Директ, в офис на Банката или чрез външен превод
 • чрез мобилно банкиране - DSK Smart
 • на банкомат на Банка ДСК – услугата е безплатна
 • автоматично от посочена от Вас сметка в Банка ДСК – услугата е безплатна

Информация за размера на минималната сума за револвиране може да получите още:

 • във всеки офис на Банка ДСК
 • чрез електронното банкиране ДСК Директ
 • чрез безплатен SMS на посочен от Вас мобилен телефон
 • чрез Call Center (на телефон 0700 10 375 или *BDSK /*2375/).
Кредитни карти Maxi Go
Стандартен лихвен процент по кредита 21,95%

Кредитен лимит по картата
 Фиксирана месечна вноска*
До 1 000 лв. включително
30 лв.
От 1 001 лв. до 2 000 лв. включително 60 лв.
От 2 001 лв. до 3 000 лв. включително 90 лв.

*В случай че усвоената сума е по-ниска от определената фиксирана месечна вноска, трябва да внесете само размера на усвоената сума. Лимити за трансакции
Лимити по общи условия
Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити
Максимална стойност за еднократно увеличаване на лимити
24-часов лимит за теглене на суми в брой 400 лева 5 000 лева 10 000 лева
24-часов лимит за плащане при търговец 5 000 лева 25 000 лева 25 000 лева
Общ 24 - часов лимит 5 400 лева  25 000 лева 25 000 лева
Бонуси

Бонуси

По кредитна карта Maxi Go не се предлагат бонуси.
Документи

Документи