dskbank cards

Полезна информация за банкови карти

Разплащания в интернет чрез 3-D парола

Изисквания при плащания в интернет с банкови карти

Банка ДСК осигурява на своите клиенти най-високо ниво на защита при онлайн разплащания с карти. Когато пазарувате при търговци, които участват в програмите за сигурни плащания VISA Secure и Mastercard ID Check, се изисква транзакциите да бъдат потвърждавани двуфакторно, съгласно съвременните регулаторни изисквания.

Важно е да знаете, че с Вашата карта ще можете да извършвате онлайн плащания и при търговци, които не са включени в програмите за сигурност на картовите организации.

Какви са методите, с които ще потвърждавате плащанията си в интернет?

  • DSK mToken - мобилно приложение за потвърждаване на преводи наредени през интернет банкирането ДСК Директ за индивидуални и бизнес клиенти, както и през мобилното банкиране ДСК Смарт. Банка ДСК  разшири функционалността на мобилното приложение, включително и за потвърждаване на онлайн покупки с банкови карти.

  • Статичен ПИН код в допълнение към еднократната 3-D парола. Статичният ПИН се създава от клиента за всяка банкова карта, а еднократната парола с получава чрез sms, по време на плащането.

Колко ще струва?

Регистрирането на метод за потвърждаване на онлайн плащания с банкови карти (3-D парола в комбинация със статичен ПИН код и/или DSK mToken) е безплатно.


Какво трябва да направя?

За потвърждаване на плащания с банкови карти с DSK mToken:

-     Ако използвате мобилното приложение DSK mToken за потвърждаване на преводи в ДСК Директ и DSK Smart, можете да го регистрирате и за потвърждаване на онлайн трансакции с карта. Опцията е достъпна през ДСК Директ - Меню карти, >> бутон 3-D парола, за всяка от банковите Ви карти.

Повече информация как да активирате DSK mToken и какви са неговите предимства, можете да видите тук

За потвърждаване на плащания с 3-D парола и статичен ПИН код

-   Ако имате заявено средство за подписване през ДСК Директ, можете сами да регистрирате мобилен телефон,на който ще получите временна парола за създаване на статичен ПИН код и на който щe получавате  еднократна 3-D парола за потвърждаване на плащанията. Услугата е налична в ДСК Директ:  меню карти, бутон 3-D парола.

Как да създадете статичен ПИН код по Вашата карта, можете да прочетете тук

Ако нямате заявено средство за подписване през ДСК Директ, можете да се регистрирате за услугата в удобен за  Вас банков офис.

Какво друго е важно да знаете?

  • Mожете да извършвате онлайн плащания и при търговци, които не са включени в програмите за сигурност на картовите организации;

  • С DSK mToken можете да потвърждавате трансакции само при търговци, които участват в програмите за сигурност Mastercard Identity Check и Visa Secure.  Някои от търговците все още не са преминали към посочените  програми, но изискват допълнителна верификация на плащането. В тези случаи ще потвърждавате транзакциите си с еднократна 3-D парола, получаванa чрез sms и стаичен ПИН код.

  • Ако сте регистрирали по картата си и двата метода за потвърждаване на плащания в интернет (DSK mToken и статичен ПИН код в комбинация с 3-D парола) търговците, които са включени програмите Mastercard Identity Check и Visa Secure, ще изискват потвърждаването на плащането да се извършва чрез DSKmToken.

  • За  Ваше улеснение, ако пазарувате онлайн, при плащания до 30 EUR, не е необходимо допълнително потвърждаване на транзакцията. Условието е валидно само при търговци, които  изискват двуфакторна идентификация  (т.е. всички участници  в програмите за сигурност Mastercard Identity Check и Visa Secure). Ако покупката е на стойност до 30 EUR или валутната равностойност на тази сума, за да завършите плащането,  следва единствено   да въведете номера на картата, срока ѝ на валидност и трицифрения код, отпечатан на гърба на картата.


Трансакции до посочения размер също ще се потвърждават двуфакторно (чрез DSK mToken или 3-D парола в комбинация със статичен ПИН код), в случай  че:

  • търговецът е извън ЕИП – (Европейското Икономическо Пространство), или

  • извършите до 5 поредни плащания без двуфакторна идентификация ( при 6-тата транзакция ще бъде поискано допълнително потвърждение ), или

  • извършите поредни плащания, чиято обща стойност, включително стойността на текущото плащане, надвишава 100 EUR или валутната равностойност на тази сума.

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon