dskbank cards

Полезна информация за банкови карти

Сигурни разплащания и защита

Изисквания при плащания в интернет с карти

Банка ДСК осигурява на своите клиенти най-високо ниво на защита при онлайн разплащания с карти.

Когато пазаруваш при търговци, които участват в програмите за сигурни плащания VISA Secure и Mastercard ID Check, се изисква трансакциите да бъдат потвърждавани двуфакторно, съгласно съвременните регулаторни изисквания.

Важно е да знаеш, че с твоята карта ще можеш да извършваш онлайн плащания и при търговци, които не са включени в програмите за сигурност на картовите организации.


Какви са методите, с които ще потвърждаваш плащанията си в интернет?

021

DSK mToken - мобилно приложение за потвърждаване на преводи наредени през интернет банкирането ДСК Директ и мобилното банкиране DSK Smart

022

Статичен ПИН код в допълнение към 3-D паролата. Той се създава от клиента за всяка банкова карта, а еднократната парола с получава чрез SMS, по време на плащането.


Колко ще струва?

Регистрирането на метод за потвърждаване на онлайн плащания с банкови карти (3-D парола в комбинация със статичен ПИН код и/или DSK mToken) е безплатно.


Какво трябва да направя?

За потвърждаване на плащания с банкови карти с DSK mToken:

  • Ако използваш мобилното приложение DSK mToken за потвърждаване на преводи в ДСК Директ и DSK Smart, можеш да го регистрираш и за потвърждаване на онлайн трансакции с карта. Опцията е достъпна през ДСК Директ >> Меню карти >> бутон 3-D парола, за всяка от банковите ти карти. Повече информация научи ТУК

За потвърждаване на плащания с 3-D парола и статичен ПИН код

  • Ако имаш заявено средство за подписване през ДСК Директ, можеш сам да регистрираш мобилен телефон, на който ще получиш временна парола за създаване на статичен ПИН код и на който щe получаваш еднократна 3-D парола за потвърждаване на плащанията. Услугата е налична в ДСК Директ >> Меню карти >> бутон 3-D парола. Повече информация научи ТУК


Ако нямаш заявено средство за подписване през ДСК Директ, можеш да се регистрираш за услугата в удобен за  теб банков офис.


При плащания до 30 евро не се изисква автентикация, но трансакции до посочения размер също ще се потвърждават двуфакторно (чрез DSK mToken или 3-D парола в комбинация със статичен ПИН код), в случай че:

  • търговецът е извън ЕИП – (Европейското Икономическо Пространство), или

  • сте извършили поредни плащания без двуфакторна идентификация, чиято обща стойност, включително стойността на текущото плащане, надвишава 100 EUR или валутната равностойност на тази сума.


Банката спазва общоприети добри практики за сигурност

С цел подобряване на защитата на обменяните и съхраняваните данни и чувствителна информация, свързани с банкови карти, както и постигане на единни критерии за сигурност на данни, Банка ДСК следва стандарти и общоприети добри практики за осигуряване на информационна сигурност като ISO 27001/2/5, PCI DSS, COBIT, NIST, OWASP и други.

Банка ДСК използва система за наблюдение на картови трансакции с цел намаляване на риска от злоупотреби с банкови карти. В тази връзка е възможно служител на банката да се свърже с теб по телефон за потвърждение на трансакции, които са класифицирани от системата като съмнителни.

При такова обаждане ще бъдеш уведомен за трансакция (група трансакции) с данни за дата, час, вид и идентификация на устройството, от което е извършена и ще бъдеш помолен да потвърдиш знанието си за тази трансакция. В случай, че не разпознаеш тази трансакция банката ще блокира незабавно картата с цел предотвратяване на бъдещи трансакции с тази карта.


Виж повече информация

020
009

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon