Интернет банкиране

Изберете интернет банкирането на Банка ДСК, за да управлявате активно Вашите пари.


Вашите предимства

 

  • Достъп до Вашите пари – по всяко време и от всяко място. Необходимо Ви е само устройство с връзка към интернет
  • По-ниски цени на банковите операции в сравнение с тези в офис на Банката
  • Лесен и бърз начин за плащане на сметки за комунални услуги и извършване на различни видове преводи в лева и валута
  • Подавате онлайн искане за кредитна карта, потребителски кредит и овърдрафт
  • Подавате онлайн искане за разплащателна сметка, дебитна карта и Виртуална карта
  • Удобна възможност за спестяване чрез уникални продукти, създадени специално за ДСК Директ

 

Колко ще ви струва?

 

  • Достъпът до интернет банкиране е безплатен
  • Преводите между Ваши сметки са без такса
  • Издаването на Виртуална карта е без такса
  • Таксите за извършените банкови операции чрез интернет канала ДСК Директ са по-ниски в сравнение с таксите за аналогични операции, наредени в офис на банката

 

Как да се регистрирате?

Посетете най-удобния за Вас офис на Банка ДСК, като носите със себе си лична карта.

 

Полезно

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати