Интернет банкиране

Изберете интернет банкирането на Банка ДСК, за да управлявате активно Вашите пари.


Вашите предимства

 • Достъп до Вашите пари – по всяко време и от всяко място. Необходимо Ви е само устройство с връзка към интернет
 • По-ниски цени на банковите операции в сравнение с тези в офис на Банката
 • Лесен и бърз начин за плащане на сметки за комунални услуги и извършване на различни видове преводи в лева и валута
 • Подавате онлайн искане за кредитна карта, потребителски кредит и овърдрафт
 • Подавате онлайн искане за разплащателна сметка, дебитна карта и Виртуална карта
 • Удобна възможност за спестяване чрез уникални продукти, създадени специално за ДСК Директ

 

Колко ще Ви струва?

 • Достъпът до интернет банкиране е безплатен
 • Преводите между Ваши сметки са без такса
 • Издаването на Виртуална карта е без такса
 • Таксите за извършените банкови операции чрез интернет канала ДСК Директ са по-ниски в сравнение с таксите за аналогични операции, наредени в офис на банката

 

Как да се регистрирате?

 • Онлайн, посетете страницата на ДСК Директ
 • Посетете най-удобния за Вас офис на Банка ДСК, като носите със себе си лична карта

 

Какво е нужно, за да се регистрирате онлайн?

 

 • Да посетите страницата на ДСК Директ и да изберете Нова регистрация, и да следвате инструкциите
 • Да имате активна банкова карта по собствена сметка, издадена от Банка ДСК и предварително въведен мобилен номер в системата на Банката
 • Да платите такса за параметризация на интернет банкиране ДСК Директ в размер на 0,05 BGN, чрез картова трансакция на виртуален ПОС на Банката
 • Да попълните нужните данни

 

 

Документи

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5