мултикеш

DSK Q

Проследявайте в реално време натовареността на клоновете,
които искате да посетите

Мобилното приложение „DSK Q“ дава информация за натовареността на банковите офиси. Приложението е предназначено както за настоящи и бъдещи клиенти на банката, така и за външни за Банката лица и има следните възможности:

  • Карта на клоновата мрежа на Банка ДСК (Google maps);

  • Карта на мрежата от банкомати (АТМ) на Банка ДСК (Google maps);

  • Възможност за преглед натовареността на клоновете в онлайн режим.

Моментното ниво на натовареност може да определите посредством цвета, с който е маркирано конкретното поделение както следва: 

Информация за натовареността се представя само за офиси на Банката, които са обезпечени със системата Onlinet (система за организиране реда за обслужване на клиенти) и се обновява на всеки 5 минути. В информацията за поделението има история за седмична и почасова осреднена натовареност за предходния месец, по които потребителят може да се ориентира и да избере за посещение подходящ ден и час от седмицата с по-ниска натовареност.

„DSK Q“ ползва услугата Google Navigator, чрез която потребителят може да бъде навигиран до избрания от него клон или банкомат.

*Onlinet – система за организиране на реда за обслужване на клиентите чрез устройство за издаване на билети, снабдено със специален софтуер.


 

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon