гражданска-отговорност-дск

"Гражданска отговорност"

Защита за Вас и Вашия автомобил

„Гражданска отговорност“ на автомобилистите е задължителната съгласно българското законодателство застраховка. „Групама Застраховане“ ЕАД предлага възможност за комбинация с доброволна застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“, която осигурява защита за водача и пътниците в превозното средство. Застраховките са предназначени за физически и юридически лица, собственици и ползватели на МПС.

Предимства:

  • Повече защита за теб: покритие злополука на водача и/или пътниците в превозното средство до 10 000 лв.;

  • Разсрочено плащане на вноската 2 или 4 вноски;

Какви рискове покрива застраховката?

  • „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на МПС.

     

Допълнително покритие по избор на клиента

Застраховка „Злополука на лицата в превозните средства" осигурява застрахователно покритие за мястото на водача или за всички места в МПС с избор на застрахователна сума:

  • 10 000 лв. за мястото на водача;

  • 2 000 лв., 5 000 лв. или 10 000 лв. за всяко място в МПС;

Къде мога да сключа застраховката?

Във всеки офис на Банка ДСК в страната. Повече информация за сключването и условията на застраховката можете да получите във всеки офис на банката.

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати