Групова застраховка „Спокойствие към Кредитна карта"

Групова застраховка „Спокойствие към Кредитна карта"

Финансова защита за Вас и Вашето семейство в случай на непредвидени събития при злополука.

Какво представлява застраховката?

Застраховката е предназначена за картодържатели на Банка ДСК - физически лица от 18 до 74 навършени години, титуляри на банкови сметки в лева или евро, по които има издадена кредитна карта на тяхно име.

Застраховката предлага и допълнително покритие „Комфорт“, като по него са застраховани основната и всички допълнителни кредитни карти към банковата сметка на Картодържателя.


Какво покрива застраховката?

1. Основно покритие:

  • Смърт на застрахования вследствие на злополука;

  • Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.

2. Допълнително покритие към избраното покритие, може да добавите и покритие „Комфорт", което осигурява:

  • Защита при неправомерно използване на картата от трето лице (теглене от банкомат или плащания с картата) в резултат на кражба, грабеж или загуба на дебитната карта. 

  • Защита на парични средства: покриват се финансови загуби вследствие кражба/грабеж или загуба на изтеглени пари в брой.

  • Изплаща се обезщетение до съответните лимити при:

  • Кражба на мобилен телефон и/или таблет заедно с дебитната карта;

  • Кражба или загуба на портмоне или чанта заедно с дебитната карта (включени в общия лимит по това покритие с подлимит за едно събитие 100 лв./50 евро);

  • Кражба или загуба на ключове или ключове от сейф, откраднати или изгубени заедно с дебитната карта;

  • Кражба или загуба на документи откраднати или загубени заедно с дебитната карта.

 

Къде мога да сключа застраховката?

Във всеки офис на Банка ДСК в страната. Процедурата за сключване е изключително бърза и лесна.

Повече информация за сключването и условията на застраховката можете да получите във всеки офис на банката или да изпратите запитване.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати