застраховка-Стандарт

Застраховка към стоков кредит

Осигурява финансова стабилност на Вас и Вашите близки

Пакет "Стандарт" към застраховка за "Кредитополучателите на стокови кредити" осигурява финансова стабилност на Вас и Вашите близки, в случай че през срока на погасяване на кредита настъпят неблагоприятни събития с живота при злополука или с финансираното със стоковия кредит имущество. Застраховката се предлага на кредитополучатели на възраст от 65 до 78 години към началото на индивидуалното застрахователно покритие.

Предимства на застраховката:

 • Комплексна застрахователна защита при изгодни условия;

 • Достъпен вариант, с който можете да си осигурите изплащане на остатъка от кредита в случай на неблагоприятни събития с живота при злополука или с финансираната със стоков кредит стока;

 • Покритието е валидно за целия период на изплащане на кредита;

 • Валидност на застраховката и след пълно предсрочно погасяване;

 • Застрахователната премия се финансира със стоковия кредит.

Какви рискове покрива застраховката?

 • Смърт в резултат на злополука;

 • Хоспитализация в резултат на злополука;

 • Защита на стоката: пожар, мълния, експлозия, имплозия, силна буря, свличане на снежни и ледени маси, изтичане на вода и пара, кражба чрез взлом, въоръжен грабеж;

   

   Къде мога да сключа застраховката?

   Застраховката не може да бъде сключена самостоятелно, а единствено при отпускането на стоков кредит от Банка ДСК, който може да заявите в обектите на търговските партньори на Банка ДСК, в които стоковите кредити се предлагат от служители на Банката.

    

   Последни новини

   Свържете се с нас

   010 010

   Запазете час

   за консултация

   Call center Call center

   Обратна връзка

   Ние ще се свържем с Вас

   012 012

   Намерете офис

   Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати