individual clients

Застраховка "Кредитополучатели на стокови кредити"

Осигурява финансова стабилност на Вас и Вашите близки

Пакет "Стандарт+" към застраховка на "Кредитополучатели на стокови кредити" е съвкупност от разнообразни застрахователни покрития, които осигуряват финансова стабилност на Вас и Вашите близки, в случай че през срока на погасяване на кредита настъпят неблагоприятни събития с живота, здравето, трудовата заетост или с финансираното със стоковия кредит имущество.

Застраховката се предлага на  кредитополучатели на възраст от 18  до 64 години към датата на сключване на стоковия кредит.

Предимства на застраховката:

 • Комплексна застрахователна защита при изгодни условия;

 • Достъпен вариант, с който можете да си осигурите изплащане на остатъка от кредита в случай на неблагоприятни събития с живота, здравето и трудовата заетост или с финансираната със стоковия кредит стока;

 • Покритието е валидно за целия период на изплащане на кредита;

 • Валидност на застраховката и след пълно предсрочно погасяване;

 • Застрахователната премия се финансира със стоковия кредит.

 

Какви рискове покрива застраховката?

 • Смърт в резултат на злополука или заболяване;

 • пълна трайна неработоспособност (над 70%) в резултат на злополука или заболяване;

 • временна неработоспособност над 60 дни в резултат на злополука или заболяване;

 • нежелана безработица, продължила минимум 60 календарни дни без прекъсване;

 • защита на стоката: пожар, мълния, експлозия, имплозия, силна буря, свличане на снежни и ледени маси, изтичане на вода и пара, кражба чрез взлом, въоръжен грабеж.

   


   Къде мога да сключа застраховката?

   Застраховката не може да бъде сключена самостоятелно, а единствено при отпускането на стоков кредит от Банка ДСК, който може да заявите в обектите на търговските партньори на Банка ДСК, в които стоковите кредити се предлагат от служители на Банката.

    

   Последни новини

   Свържете се с нас

   010 010

   Запазете час

   за консултация

   Call center Call center

   Обратна връзка

   Ние ще се свържем с Вас

   012 012

   Намерете офис

   Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати