Сключи застраховка за пътуване

Застраховка „Помощ при пътуване“ от Groupama

Oсигурява денонощен асистанс при нужда от спешна медицинска помощ в чужбина

Застраховка "Помощ при пътуване" осигурява 24/7 денонощен асистанс при нужда от спешна медициска помощ по време на твоето пътуване в чужбина. Можеш да сключиш изцяло онлайн по всяко време! 


Сключи онлайн застраховка тук

За да сключиш застраховка "Помощ при пътуване", избери бутона "Сключи онлайн застраховка тук“

empty image

Въведи параметрите на твоето пътуване, желаните покрития и калкулирай цена

empty image

Въведи личните данни за теб и всички пътуващи

empty image

Плати онлайн с твоята дебитна/кредитна карта и получаваш полица след минути на твоя електронен адрес

empty image


Предимствата за теб:

  • Цени от 0,90 лв на ден с включено Ковид-19 покритие;

  • Застрахователна сума от 5 000 до 100 000 EUR/USD по твой избор;

  • Без ограничение за възраст при сключване на застраховката;

  • Покритие по време на работа или упражняване на спорт (любителски или професионално).Какво е покритието на застраховка "Помощ при пътуване"?

Покрити рискове


Лимит на отговорност


Основно покритие

* Във валута по основно покритие

от 5 000 EUR/USD до 100 000 EUR/USD

Медицински разноски при злополука и/или

внезапно заболяване, включително COVID-19 покритие с лимит на разходите

до 5 000 EUR/USD

Спешна стоматологична помощ;

до 150 EUR/ USD

Медицинско транспортиране до Република България;

 

Репатриране в случай на смърт;

 

Разходи за медицинско лице или член от семейсттвото,

придружаващ пострадалия.

 

Допълнително покритие

от 1 000 EUR/USD до 10 000 EUR/USD

Смърт от злополука;

 

Трайно намалена или загубена работоспособност от

злополука.

 

Разширено покритие "Други рискове, свързани с пътуването"


А) Багаж и документи

А) Багаж и документи

Загуба на личен багаж;

до 200 EUR/USD за един брой багаж до

400 EUR/USD в агрегат;

Закъснение на личен багаж;

до 50 EUR/ USD за закъснение до 24 часа и до

100 EUR/USD над 24 часа;

Възстановяване на разходи за откраднати или изгубени документи.

до 100 EUR/USD.

Б) "Промяна в престоя"

Б) "Промяна в престоя"

Удължаване на престоя;

до 4 нощувки с лимит до 50 EUR/USD на нощувка;

Преждевременно спешно завръщане;

до 500 EUR/ USD;

В) "Къмпинг"

В) "Къмпинг"

Пожар, мълния, експлозия, природни бедствия и др.;

до 250 EUR/USD;

Разходи за временно принудително настаняване;

до 50 EUR/ USD на ден; до 2 дена;

Обща гражданска отговорност.

до 250 EUR/USD.

Годишна полица „Мултитрип“

Вариант на застраховка “Помощ при пътуване”, който осигурява денонощен асистанс в цял свят за многократни пътувания в чужбина в рамките на една календарна година.

Можеш да избираш своето застрахователно покритие с продължителност на престоя до 30, 60 и 90 дни и застрахователна сума от 10 000 EUR/USD до 50 000 EUR/USD. Вариант Мултитрип има включено Ковид покритие до 5 000 EUR/USD.


Сключи онлайн застраховка тук


Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon