Кредит за клиенти, които превеждат работна заплата по сметка в банката

Предимства за Вас

 • Не се проследява целевото изразходване на средствата
 • Без възрастово ограничение за кредитоискателите
 • Гратисен период за издължаване на главницата – до 3 месеца
 • Най-нисък размер на средствата за издръжка на член от семейството – 100 лева
 • Избирате между равни и намаляващи месечни вноски
 • При недостатъчен доход може да бъде присъединен платежоспособен съдлъжник
 • Възможност за прилагане на допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма "ДСК Партньори плюс" при изпълнение на допълнителни условия

Размер

500 лв

250 eur

Минимален

20 000 лв

10 000 eur

Максимален

Срок

18
месеца

Минимален срок за издължаване

10
години

Максимален срок за издължаванеДопълнителна лихвена отстъпка

Имате възможност да се възползвате от допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма "ДСК Партньори плюс" при изпълнение на следните условия:

 • Превод на работна заплата по разплащателна сметка в Банката
 • Ползване на платежен пакет DSK Pay+
 • Заявяване на SMS уведомяване при просрочие в издължаването на предоставения кредит и при закупуване на допълнителен продукт/услуга

Обезпечение

Залог на вземане по сметка

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6 - месечен EURIBOR и надбавка.

9,33%

Въведете стойност за прогрес кръгчето във формат: 0.0933

ГПР

Пример за стандартен потребителски кредит с обезпечение залог на вземане по сметка
Пример при променлива лихва за целия период на кредита при включване в Програма за обвързани продажби „ДСК Партньори плюс“
Размер на кредита

10 000 лв.

Месечна вноска

121,27 лв.

Срок на кредита

10 години

Обща дължима сума

15 143,27 лв.

ГПР – 9,33% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлив лихвен процент – 7,99%
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 50 лв.
 • Брой погасителни вноски – 120
 • Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 4.50 лв.

Калкулатор

Тип продукт
Валута

Размер
Срок на издължаване
Резултати  
ГПР %
Лихвен процент
Месечна вноска
Обща дължима сума

* Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че изчисленията на калкулатора целят да Ви дадат отправна точка за размера на Вашите погасителни вноски по кредита. Възможно е да се различават от стойностите, които банката ще Ви предложи в зависимост от Вашия индивидуален случай. След като подадете заявка онлайн, наш консултант ще се свърже с Вас с пълна информация и подробности.

Кандидатствай

Удобно време за обратна връзка

Общи условия

Информация относно обработване на лични данни на физически лица от "Банка ДСК" ЕАД
Общи условия
Select a choice

Други потребителски кредити

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5