Кредит за клиенти, които превеждат работна заплата по сметка в банката

Предимства за Вас

 • Не се проследява целевото изразходване на средствата
 • Без възрастово ограничение за кредитоискателите
 • Гратисен период за издължаване на главницата – до 3 месеца
 • Най-нисък размер на средствата за издръжка на член от семейството – 100 лева
 • Избирате между равни и намаляващи месечни вноски
 • При недостатъчен доход може да бъде присъединен платежоспособен съдлъжник
 • Възможност за прилагане на допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма ДСК Партньори плюс при изпълнение на допълнителни условия

Размер

500 лв

250 eur

Минимален

10 000 лв

5 000 eur

Максимален

Срок

18
месеца

Минимален срок за издължаване

10
години

Максимален срок за издължаванеДопълнителна лихвена отстъпка

Имате възможност да се възползвате от допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма ДСК Партньори плюс при изпълнение на следните условия:

 • Превод на работна заплата по разплащателна сметка в Банката
 • Ползване на платежен пакет DSK Pay или платежен пакет DSK Pay+
 • Заявяване на SMS уведомяване при просрочие в издължаването на предоставения кредит и при закупуване на допълнителен продукт/услуга

Обезпечение

Залог на вземане по трудово правоотношение, заедно със залог на вземане по сметка

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на лихвените индекси 6-месечен SOFIBOR, за кредити в лева или 6-месечен EURIBОR, за кредити в евро и фиксирана надбавка.
Промоционалните условия са валидни до 31.05.2018 г.

10,62%

Въведете стойност за прогрес кръгчето във формат: 0.1062

ГПР

Пример за стандартен потребителски кредит с обезпечение залог на вземане по трудово правоотношение, заедно със залог на вземане по сметка
Пример при променлива лихва за целия период на кредита при включване в Програма за обвързани продажби „ДСК Партньори плюс“
Размер на кредита

10 000 лв.

Месечна вноска

127,76 лв.

Срок на кредита

10 години

Обща дължима сума

15 921,34 лв

ГПР – 10,62% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлива лихва – 9,20%
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 50 лв.
 • Брой погасителни вноски – 120
 • Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 4.50 лв.

Калкулатор

Тип продукт
Валута

Размер
Срок на издължаване
Месечна вноска
Резултати  
ГПР %
Променлива лихва
Месечна вноска
Такса одобрение на кредита
Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ 4,50
Обща дължима сума

* Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че изчисленията на калкулатора целят да Ви дадат отправна точка за размера на Вашите погасителни вноски по кредита. Възможно е да се различават от стойностите, които банката ще Ви предложи в зависимост от Вашия индивидуален случай. След като подадете заявка онлайн, наш консултант ще се свърже с Вас с пълна информация и подробности.

Кандидатствай

Удобно време за обратна връзка

Общи условия

Информация относно обработване на лични данни на физически лица от "Банка ДСК" ЕАД
Общи условия
Select a choice

Полезно

Други потребителски кредити

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам