Платежен пакет ДСК Pay+

Платежен пакет ДСК Pay+

Активните ползватели на банкови услуги могат да използват специално разработени платежни пакети - ДСК Pay и ДСК Pay+, които включват най-често използваните банкови услуги.


Пакетът ДСК Pay+ включва:


  • Разплащателна сметка в лева

  • Основна дебитна карта по разплащателна сметка

  • Достъп до електронните канали ДСК Директ

  • Разплащателната сметка е с възможност за предоставяне на автоматичен кредит овърдрафт, за което се сключва отделен договор


Преференциални цени по услуги:

  • Без такса за откриване на разплащателна сметка

  • Без месечна такса за поддържане и оперативно обслужване на разплащателна сметка

  • Без месечна такса за по вътрешнобанков еднократен кредитен превод през ДСК Директ – 10 броя месечно

  • Без такса за междубанков еднократен превод в лева през БИСЕРА чрез ДСК Директ – 1 брой месечно

  • Без такса за безкасово плащане на три броя месечни комунални услуги, въз основа на дадено съгласие за директен дебит

  • Без такса при теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката


Цена на пакета – 4,95 лв. месечно


Документи

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати