Innerpage - L - 1330x503

Модулни пакети
ДСК Флекси

Продукти и услуги за ежедневно банкиране

С модулни пакети ДСК Флекси, Банка ДСК Ви предлага иновативна и гъвкава комбинация от продукти и услуги за ежедневно банкиране. 

 

Модулни пакети ДСК Флекси се състоят от основен пакет и допълнителни модули към него.

Основният пакет включва:

  • Разплащателна сметка в лева, без такса за откриване и без месечна такса за поддържане и оперативно обслужване, с възможност за предоставяне на автоматичен кредит овърдрафт, за което се сключва отделен договор

  • Основна дебитна карта по разплащателната сметка Debit MasterCard PayPass/ Visa Debit payWave

  • Достъп до електронните канали ДСК Директ и мобилно приложение DSK Smart

  • Неограничен брой безплатни преводи в лева по мобилен номер през DSK Smart


Допълнителни модули от продукти и услуги, които могат да се добавят към основния пакет:

УслугаФлекси 2 Флекси 3 Флекси 4 Флекси 5
3 бр. тегления от банкомат (АТМ) на Банка ДСКДа Да Да Да
10 бр. SMS известяванеДа Да Да Да
2 бр. автоматични комунални плащания-Да -Да
3 бр. комунални плащания през електронни канали ДСК Директ и DSK Smart-Да -Да
5 бр. вътрешнобанкови преводи в лева през електронни канали ДСК Директ и DSK Smart
--Да Да
2 бр. междубанкови преводи в лева през електронни канали ДСК Директ и DSK Smart
--Да Да

Всеки клиент има възможност да избира и определя продуктите и услугите в комбинация според личните си потребности, като в същото време може да спести до 50% от таксите по тарифа на банката.

Клиентът може да дефинира своя пакет, като към основния пакет добави няколко модула, като модул 1 и модул 2 се
включват задължително. Основният пакет може да бъде закупен самостоятелно. 

Документи

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати