Промоционални условия пакет ДСК Флекси 2

Модулни пакети ДСК Флекси

Открий нова сметка с пакет ДСК Флекси 2 до 31.12.2022 г. без такса за обслужване за 6 месеца

Всеки трети е в Банка ДСК. Ела и ти.

По данни на Банка ДСК и НСИ за клиенти и пълнолетни граждани към декември 2021 г.

 

Открий нова сметка с пакет Флекси 2 до 31.12.2022 г. без такса за обслужване за 6 месеца*

Получавай твоята заплата или друг регулярен доход и спестявай от месечни и други такси за ежедневни банкови операции:

  • Без такса за откриване и обслужване за разплащателна сметка с дебитна карта;**
  • 3 броя безплатни тегления на месец от банкомат на Банка ДСК;
  • 10 броя безплатни SMS известия месечно;
  • Мобилно банкиране DSK Smart с по-ниски такси за ежедневни банкови операции;
  • Неограничен брой безплатни преводи по мобилен номер през DSK Smart. 


* Период на промоцията 01.09. – 31.12.2022 г.
** Отстъпката от месечната такса за пакет ДСК Флекси 2 се предоставя за период от 6 месеца, считано от месеца на откриване на разплащателната сметка, при изпълнение на условие за минимално ежемесечно постъпление в размер на 500 лв. по сметката в пакета. При неизпълнение на условието, месечното таксуване по пакета се възстановява на стандартно за пакет ДСК Флекси 2, считано от месеца, през който е извършена проверката. При отнемане на отстъпката поради неизпълнение на условието за ежемесечни постъпления, преференциалните условия не подлежат на повторно възстановяване в рамките на промоционалния период.

Месечната такса на пакет ДСК Флекси 2 след промоционалния период е 4,65 лв. 


С модулни пакети ДСК Флекси, Банка ДСК Ви предлага иновативна и гъвкава комбинация от продукти и услуги за ежедневно банкиране. 

 

Модулни пакети ДСК Флекси се състоят от основен пакет и допълнителни модули към него. Основният пакет включва:
  • Разплащателна сметка в лева, без такса за откриване и без месечна такса за поддържане и оперативно обслужване, с възможност за предоставяне на автоматичен кредит овърдрафт, за което се сключва отделен договор

  • Основна дебитна карта по разплащателната сметка Debit MasterCard PayPass/ Visa Debit payWave

  • Достъп до електронните канали ДСК Директ и мобилно приложение DSK Smart

  • Неограничен брой безплатни преводи в лева по мобилен номер през DSK Smart

Допълнителни модули от продукти и услуги, които могат да се добавят към основния пакет:

УслугаФлекси 2 Флекси 3 Флекси 4 Флекси 5
3 бр. тегления от банкомат (АТМ) на Банка ДСКДа Да Да Да
10 бр. SMS известяванеДа Да Да Да
2 бр. автоматични комунални плащания-Да -Да
3 бр. комунални плащания през електронни канали ДСК Директ и DSK Smart-Да -Да
5 бр. вътрешнобанкови преводи в лева през електронни канали ДСК Директ и DSK Smart
--Да Да
2 бр. междубанкови преводи в лева през електронни канали ДСК Директ и DSK Smart
--Да Да
Месечна такса на пакет

4,65 лв.

4,99 лв.

5,50 лв.

5,95 лв.


Всеки клиент има възможност да избира и определя продуктите и услугите в комбинация според личните си потребности, като в същото време може да спести до 50% от таксите по тарифа на банката.

Клиентът може да дефинира своя пакет, като към основния пакет добави няколко модула, като модул 1 и модул 2 се
включват задължително. Основният пакет може да бъде закупен самостоятелно. Документи

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon