empty image

Архив

Спрени от продажба разплащателни сметки и пакети

Уважаеми клиенти,
Спрени от продажба разплащателни сметки (договори, сключени с Експресбанк, преди датата на вливане на Експресбанк
в Банка ДСК):

 • Стандартна разплащателна сметка в австралийски долари, датски крони, норвежки крони, чешки крони, полски злоти

 • Съвместна разплащателна сметка Фамилия във всички валути

 • Детска сметка в лева, евро, щатски долари, британски лири, швейцарски франкове

 • Сметка за дарения в лева, евро, щатски долари

Спрени от продажба пакети:

 • Платежни пакети ДСК Pay и ДСК Pay+

С уважение,
Екипът на Банка ДСК


Спрени от продажба разплащателни сметки (договори, сключени с Експресбанк, преди датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК):

1. Стандартна разплащателна сметка в австралийски долари, датски крони, норвежки крони, чешки крони, полски злоти/ Съвместна разплащателна сметка Фамилия във всички валути/ Детска сметка в лева, евро, щатски долари, британски лири, швейцарски франкове/ Сметка за дарения в лева, евро, щатски долари
BGN EUR USD 
Олихвяване за суми от и над 50,00%Олихвяване за суми от и над 50,00%Олихвяване за суми от и над 50,00%
GBP CHF CAD 
Олихвяване за суми от и над 50,00%Олихвяване за суми от и над 50,00%Олихвяване за суми от и над 50,00%
SEK HUF RON 
Олихвяване за суми от и над 50,00%Олихвяване за суми от и над 50,00%Олихвяване за суми от и над 50,00%
JPY RUB TRY 
Олихвяване за суми от и над 50,00%Олихвяване за суми от и над 50,00%Олихвяване за суми от и над 50,00%
NOK DKK CZK 
Олихвяване за суми от и над 50,00%Олихвяване за суми от и над 50,00%Олихвяване за суми от и над 50,00%
PLN AUD   
Олихвяване за суми от и над 50,00%Олихвяване за суми от и над 50,00%  

Спрени от продажба пакети

Платежни пакети:

 

Пакетите включват:

Преференциални цени по услуги:

Цена на пакета:

ДСК Pay 

 • Разплащателна сметка в лева;

 • Основна дебитна карта по разплащателна сметка;

 • Достъп до електронните канали ДСК Директ;

 • Разплащателната сметка е с възможност за предоставяне на  кредит овърдрафт, за което се сключва отделен договор.

 • Без такса за откриване на разплащателна сметка;

 • Без месечна такса за поддържане и оперативно обслужване на разплащателна сметка;

 • Без такса за вътрешнобанков еднократен кредитен превод в лева през ДСК Директ – 3 броя месечно.

   

3.33 лв. месечно

ДСК Pay +

 • Разплащателна сметка в лева;

 • Основна дебитна карта по разплащателна сметка;

 • Достъп до електронните канали ДСК Директ;

 • Разплащателната сметка е с възможност за предоставяне на кредит овърдрафт, за което се сключва отделен договор.

 • Без такса за откриване на разплащателна сметка;

 • Без месечна такса за поддържане и оперативно обслужване на разплащателна сметка;

 • Без такса за вътрешнобанков еднократен кредитен превод през ДСК Директ – 10 броя месечно;

 • Без такса за междубанков еднократен превод в лева през БИСЕРА чрез ДСК Директ – 1 брой месечно;

 • Без такса за безкасово плащане на три броя месечни комунални услуги, въз основа на дадено съгласие за директен дебит;

 • Без такса при теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката - 2 броя месечно.

 •  

5.67 лв. месечно

 Други продукти

Стандартна разплащателна сметка

Можеш да теглиш и внасяш пари в брой, да получаваш или нареждаш безналични преводи или да плащаш задълженията си за комунални услуги.

Разплащателната сметка с диференцирано олихвяване

Съчетай удобството с по-високата доходност

Дарителска сметка "ДСК Пулс"

За набиране на средства с благотворителна цел за лечение и свързаната с това лечение издръжка; за подпомагане на деца без родители; за обучение.

Платежна сметка за основни операции

За съхранение на парични средства в левове, за изпълнение на платежни операции.

Сметки със специални дебитни карти за деца и юноши

Чрез сметките със специални дебитни карти „ДСК Старт, Тийн, Макс“ младите хора от 7 до 24 годишна възраст могат да получават пари от родителите си, стипендия, издръжка, трудово възнаграждение и др.

Архив

Поддържа информация за спрени от продажба разплащателни сметки и пакети

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon