empty image

Архив

Спрени от продажба разплащателни сметки и пакети

Уважаеми клиенти,
Спрени от продажба разплащателни сметки (договори, сключени с Експресбанк, преди датата на вливане на Експресбанк
в Банка ДСК):

 • Стандартна разплащателна сметка в австралийски долари, датски крони, норвежки крони, чешки крони, полски злоти

 • Съвместна разплащателна сметка Фамилия във всички валути

 • Детска сметка в лева, евро, щатски долари, британски лири, швейцарски франкове

 • Сметка за дарения в лева, евро, щатски долари

Спрени от продажба пакети:

 • Платежни пакети ДСК Pay и ДСК Pay+

С уважение,
Екипът на Банка ДСК


Спрени от продажба разплащателни сметки (договори, сключени с Експресбанк, преди датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК):

1. Стандартна разплащателна сметка в австралийски долари, датски крони, норвежки крони, чешки крони, полски злоти/ Съвместна разплащателна сметка Фамилия във всички валути/ Детска сметка в лева, евро, щатски долари, британски лири, швейцарски франкове/ Сметка за дарения в лева, евро, щатски долари
BGN   EUR   USD  
Олихвяване за суми от и над 5 0,00% Олихвяване за суми от и над 5 0,00% Олихвяване за суми от и над 5 0,00%
GBP   CHF   CAD  
Олихвяване за суми от и над 5 0,00% Олихвяване за суми от и над 5 0,00% Олихвяване за суми от и над 5 0,00%
SEK   HUF   RON  
Олихвяване за суми от и над 5 0,00% Олихвяване за суми от и над 5 0,00% Олихвяване за суми от и над 5 0,00%
JPY   RUB   TRY  
Олихвяване за суми от и над 5 0,00% Олихвяване за суми от и над 5 0,00% Олихвяване за суми от и над 5 0,00%
NOK   DKK   CZK  
Олихвяване за суми от и над 5 0,00% Олихвяване за суми от и над 5 0,00% Олихвяване за суми от и над 5 0,00%
PLN   AUD      
Олихвяване за суми от и над 5 0,00% Олихвяване за суми от и над 5 0,00%    

Спрени от продажба пакети

Платежни пакети:

 

Пакетите включват:

Преференциални цени по услуги:

Цена на пакета:

ДСК Pay 

 • Разплащателна сметка в лева;

 • Основна дебитна карта по разплащателна сметка;

 • Достъп до електронните канали ДСК Директ;

 • Разплащателната сметка е с възможност за предоставяне на автоматичен кредит овърдрафт, за което се сключва отделен договор.

 • Без такса за откриване на разплащателна сметка;

 • Без месечна такса за поддържане и оперативно обслужване на разплащателна сметка;

 • Без такса за вътрешнобанков еднократен кредитен превод в лева през ДСК Директ – 3 броя месечно.

   

2.95 лв. месечно

ДСК Pay +

 • Разплащателна сметка в лева;

 • Основна дебитна карта по разплащателна сметка;

 • Достъп до електронните канали ДСК Директ;

 • Разплащателната сметка е с възможност за предоставяне на автоматичен кредит овърдрафт, за което се сключва отделен договор.

 • Без такса за откриване на разплащателна сметка;

 • Без месечна такса за поддържане и оперативно обслужване на разплащателна сметка;

 • Без такса за вътрешнобанков еднократен кредитен превод през ДСК Директ – 10 броя месечно;

 • Без такса за междубанков еднократен превод в лева през БИСЕРА чрез ДСК Директ – 1 брой месечно;

 • Без такса за безкасово плащане на три броя месечни комунални услуги, въз основа на дадено съгласие за директен дебит;

 • Без такса при теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката.

 •  

4.95 лв. месечно

 Други продукти

Стандартна разплащателна сметка

Можете да теглите и внасяте пари в брой, да получавате или нареждате безналични преводи или да плащате задълженията си за комунални услуги.

Разплащателната сметка с диференцирано олихвяване

Съчетайте удобството с по-високата доходност

Дарителска сметка "ДСК Пулс"

За набиране на средства с благотворителна цел за лечение и свързаната с това лечение издръжка; за подпомагане на деца без родители; за обучение.

Платежна сметка за основни операции

За съхранение на парични средства в левове, за изпълнение на платежни операции.

Сметки със специални дебитни карти за деца и юноши

Чрез сметките със специални дебитни карти „ДСК Старт, Тийн, Макс“ младите хора от 7 до 24 годишна възраст могат да получават пари от родителите си, стипендия, издръжка, трудово възнаграждение и др.

Архив

Поддържа информация за спрени от продажба разплащателни сметки и пакети

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon