OTP EXPRESS

Банка ДСК извършва експресни плащания между своите клиенти и клиентите
на всички банки от групата OTP,  без допълнително заплащане на таксата  за експресен превод. 

Продуктът OTP EXPRESS обхваща всички входящи и изходящи преводи между долуизброените банки от групата OTP :

 • OTP Bank  Hungary, Budapest
 • OTP Bankа Slovensko, Bratislava
 • OTP Banka Srbija, Novi Sad
 • OTP Banka Hrvatska, Zadar
 • Crnogorska Komercijalna Banka, Podgorica
 • OTP Bankа Romania, Bucarest
 • OTP Bank Ukraina, Kiev
 • Investsberbank, Moskow

OTP EXPRESS се предлага за валутни преводи в ЕUR, USD, HUF и RON.

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5