Архив на спрени от продажба спестовни продукти

 
Уважаеми клиенти,

Временно са преустановени от продажба следните спестовни продукти:
 • „ДСК Стимул"
 • „ДСК Мотив”
 • „ДСК Стимул Плюс”
 • „ДСК Нов Стимул”
 • „ДСК Стимул Екстра”
 • „ДСК Бъдеще“

Актуален лихвен бюлетин можете да видите в таб Лихвен бюлетин.

С Уважение,
Екипът на Банка ДСК

1. Безсрочна сметка "ДСК Стимул"
Считано от 16.07.2012 г. временно е преустановено откриването на безсрочни сметки ДСК Стимул в BGN, EUR и USD:
 
  BGN EUR USD
За пълнолетни титуляри      
Олихвяване, независимо от остатъка 0,01% 0,01% 0,01%
Допълнителен бонус* 0,03%
при ежедневен остатък 200, 00 и над 200,00
0,03%
при ежедневен остатък 100,00 и над 100,00 
0,03% 
при ежедневен остатък 100,00 и над 100,00 
За непълнолетни титуляри      
Олихвяване, независимо от остатъка 0,01%  0,01%  0,01% 
Допълнителен бонус*  0,03%
при ежедневен остатък 100,00 и над 100,00 
0,03%
при ежедневен остатък 50,00 и над 50,00   
0,03%
при ежедневен остатък 50,00 и над 50,00 
*Бонусът важи за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. включително

2. Спестовна сметка "ДСК Мотив" (от 24.06.2019 г. временно е преустановено предлагането на продукта)
BGN EUR USD
Минимална сума за откриване няма Минимална сума за откриване няма Минимална сума за откриване няма
От 0.00 до 5 000.00 0,01% От 0.00 до 2 500.00 0,01% От 0.00 до 2 500.00 0,01%
От и над 5 000.01 (за горницата над
5 000)
0,05% От и над 2 500.01 (за горницата над
2 500)
0,05% От и над 2 500.01 (за горницата над
2 500)
0,05%
3. Безсрочна сметка "ДСК Стимул" (от 24.06.2019 г. временно е преустановено предлагането на продукта)
BGN EUR USD
Минимална сума за откриване 1 000 Минимална сума за откриване 1 000 Минимална сума за откриване 1 000
Олихвяване, независимо от остатъка 0,01% Олихвяване, независимо от остатъка 0,01% Олихвяване, независимо от остатъка 0,01%
Бонус* при ежедневен остатък
1 000.00 и над 1 000.00
0,02% Бонус* при ежедневен остатък
1 000.00 и над 1 000.00
0,02% Бонус* при ежедневен остатък
1 000.00 и над 1 000.00
0,02%
*Бонусът важи за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. включително
 
4. Безсрочна сметка "ДСК Нов Стимул" (от 24.06.2019 г. временно е преустановено предлагането на продукта)
BGN EUR USD
Минимална сума за откриване 800 Минимална сума за откриване 800 Минимална сума за откриване 800
Олихвяване, независимо от остатъка 0,01% Олихвяване, независимо от остатъка 0,01% Олихвяване, независимо от остатъка 0,01%
Бонус* при ежедневен остатък
800.00 и над 800.00
0,01% Бонус* при ежедневен остатък
800.00 и над 800.00
0,01% Бонус* при ежедневен остатък
800.00 и над 800.00
0,01%
*Бонусът важи за периода от 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г. включително
 
5. Безсрочна сметка "ДСК Стимул Екстра" (от 24.06.2019г. временно е преустановено предлагането на продукта)
BGN EUR USD
Минимална сума за откриване 100 000 Минимална сума за откриване 100 000 Минимална сума за откриване 100 000
Олихвяване, независимо от остатъка 0,01% Олихвяване, независимо от остатъка 0,01% Олихвяване, независимо от остатъка 0,01%
Бонус* при ежедневен остатък
100 000.00 и над 100 000.00
0,04% Бонус* при ежедневен остатък
100 000.00 и над 100 000.00
0,04% Бонус* при ежедневен остатък
100 000.00 и над 100 000.00
0,04%
*Бонусът важи за периода от 01.05.2019 г. до 31.08.2019 г. включително
 
                 
6. Детска спестовна сметка "ДСК Бъдеще" (от 24.06.2019г. временно е преустановено предлагането на продукта)
BGN EUR USD
Минимална сума за откриване 200 Минимална сума за откриване 200 Минимална сума за откриване 200
Възраст на титуляра: Възраст на титуляра: Възраст на титуляра:
до 3 години включително 0,20% до 3 години включително 0,20% до 3 години включително 0,20%
над 3 години до 8 години включително 0,15% над 3 години до 8 години включително 0,15% над 3 години до 8 години включително 0,15%
над 8 години до 13 години включително 0,10% над 8 години до 13 години включително 0,10% над 8 години до 13 години включително 0,10%
над 13 години 0,05% над 13 години 0,05% над 13 години 0,05%


Други безсрочни спестовни сметки

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5