Архив на спрени от продажба спестовни продукти

 
Уважаеми клиенти,

Временно са преустановени от продажба следните спестовни продукти:
 • „ДСК Стимул"
 • „ДСК Мотив”
 • „ДСК Стимул Плюс”
 • „ДСК Нов Стимул”
 • „ДСК Стимул Екстра”
 • „ДСК Бъдеще“

Актуален лихвен бюлетин можете да видите в таб Лихвен бюлетин.

С Уважение,
Екипът на Банка ДСК

 

1. Безсрочна сметка "ДСК Стимул"
Считано от 16.07.2012 г. временно е преустановено откриването на безсрочни сметки ДСК Стимул в BGN, EUR и USD:
  BGN EUR USD
За пълнолетни титуляри      
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% 0,00% 0,00%
Допълнителен бонус* 0,001%
при ежедневен остатък 200, 00 и над 200,00
0,001%
при ежедневен остатък 100,00 и над 100,00 
0,001% 
при ежедневен остатък 100,00 и над 100,00 
За непълнолетни титуляри      
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%  0,00%  0,00% 
Допълнителен бонус*  0,001%
при ежедневен остатък 100,00 и над 100,00 
0,001%
при ежедневен остатък 50,00 и над 50,00   
0,001%
при ежедневен остатък 50,00 и над 50,00 

*Бонусът важи за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. включително

2.Спестовна сметка "ДСК Мотив" (от 24.06.2019г. временно е преустановено предлагането на продукта)
BGN EUR USD
Минимална сума за откриване няма Минимална сума за откриване няма Минимална сума за откриване няма
От 0.00 до 5 000.00 0,00% От 0.00 до 2 500.00 0,00% От 0.00 до 2 500.00 0,00%
От и над 5 000.01 (за горницата над 5 000) 0,001% От и над 2 500.01 (за горницата над 2 500) 0,001% От и над 2 500.01 (за горницата над 2 500) 0,001%

 

3. Безсрочна сметка "ДСК Стимул Плюс" (от 24.06.2019г. временно е преустановено предлагането на продукта)
BGN EUR USD
Минимална сума за откриване 1 000 Минимална сума за откриване 1 000 Минимална сума за откриване 1 000
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%
Бонус* при ежедневен остатък
1 000.00 и над 1 000.00
0,001% Бонус* при ежедневен остатък
1 000.00 и над 1 000.00
0,001% Бонус* при ежедневен остатък
1 000.00 и над 1 000.00
0,001%
*Бонусът важи за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. включително

 

4. Безсрочна сметка "ДСК Нов Стимул" (от 24.06.2019г. временно е преустановено предлагането на продукта)
BGN EUR USD
Минимална сума за откриване 800 Минимална сума за откриване 800 Минимална сума за откриване 800
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%
Бонус* при ежедневен остатък
800.00 и над 800.00
0,001% Бонус* при ежедневен остатък
800.00 и над 800.00
0,001% Бонус* при ежедневен остатък
800.00 и над 800.00
0,001%
*Бонусът важи за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г. включително

 

5. Безсрочна сметка "ДСК Стимул Екстра" (от 24.06.2019г. временно е преустановено предлагането на продукта)
BGN EUR USD
Минимална сума за откриване 100 000 Минимална сума за откриване 100 000 Минимална сума за откриване 100 000
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00% Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%
Бонус* при ежедневен остатък
100 000.00 и над 100 000.00
0,001% Бонус* при ежедневен остатък
100 000.00 и над 100 000.00
0,001% Бонус* при ежедневен остатък
100 000.00 и над 100 000.00
0,001%
*Бонусът важи за периода от 01.01.2020 г. до 30.04.2020 г. включително

 

6. Детска спестовна сметка "ДСК Бъдеще" (от 24.06.2019г. временно е преустановено предлагането на продукта)
BGN EUR USD
Минимална сума за откриване 200 Минимална сума за откриване 200 Минимална сума за откриване 200
Възраст на титуляра:   Възраст на титуляра:   Възраст на титуляра:  
до 3 години включително 0,03% до 3 години включително 0,03% до 3 години включително 0,03%
над 3 години до 8 години включително 0,02% над 3 години до 8 години включително 0,02% над 3 години до 8 години включително 0,02%
над 8 години до 13 години включително 0,01% над 8 години до 13 години включително 0,01% над 8 години до 13 години включително 0,01%
над 13 години 0,00% над 13 години 0,00% над 13 години 0,00%

 

Други безсрочни спестовни сметки

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5