empty image

Виртуален срочен депозит

Спестовна услуга на Банка ДСК, предоставяща ви възможност да вложите средствата си за 1, 3, 6 или 12 месеца. Олихвява се в края на периода.

Виртуален срочен депозит се създава се и управлява онлайн, чрез електронното банкиране ДСК Директ.

Предимства (only for admin)

Предимства

 • За 1, 3, 6 или 12 месеца

 • В BGN, EUR или USD

 • Изцяло онлайн, не не необходимо да посещавате офис на Банката

 • Без допълнителни такси

 • Възможност за довнасяне на суми по всяко време

 • Възможност за частично/пълно теглене по всяко време

 • Минимална сума за откриване - 100 BGN, EUR или USD


Какво представлява Виртуалният срочен депозит?


Това е електронна услуга, която Ви позволява да създавате и управлявате депозита изцяло онлайн, през интернет банкирането ДСК Директ. Можете да откриете виртуален срочен депозит за срок от 1, 3, 6 или 12 месеца, в лева, евро или щатски долари. Лихвата се изплаща в края на срока.

Спестяванията ви са под ваш контрол, по всяко време на денонощието, без ограничения за падежна дата, минимални суми, брой тегления и без допълнителни такси.

Изплащане на лихвата – на падежна дата в края на избрания лихвен период (1, 3, 6 и 12 месеца). Лихвата се изплаща чрез прехвърляне в разплащателната сметка или капитализиране.

Подновяване на срока – автоматично, след изтичане на периода на съществуващия срочен депозит, ако не сте изтеглили сумата.

Довнасяне на суми – можете да внасяте суми по всяко време на договорения срок чрез внасяне на средства в наличност или чрез прехвърляне на суми от други влогове и сметки, открити в Банката, без това да нарушава условията на срока; Допуска се една операция довнасяне или теглене на ден.

Частично/Пълно теглене
– по всяко време, до изчерпване на наличността, като средствата се прехвърлят отново в разплащателната сметка. При частично теглене, със сумата, останала по Виртуалния депозит, се стартира нов период със същата срочност.

Предсрочно пълно или частично теглене се счита за нарушаване на договорения срок, при което се прилага лихва за Предсрочно теглене. Виртуалният депозит със същия срок и валута може да бъде захранен отново, при която операция се стартира нов срок.

Какво трябва да направя?

 • Посетете най-удобния за Вас клон на Банка ДСК и заявете достъп до ДСК Директ, ако все още не сте потребител на услугата;

 • Влезте в интернет банкирането ДСК Директ;

 • От меню „Спестяване“ изберете „Нов виртуален депозит“ и следвайте стъпките до внасяне на избраната от вас сума;

 • Ако желаете да откриете депозит във валута, в която нямате разплащателна сметка, можете да откриете такава онлайн чрез ДСК Директ

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките  срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила присъда. Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно чл. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Виртуален срочен депозит Лихвен процент, изразен на годишна база
Срок 1 месец 3 месеца 6 месеца  12 месеца
Минимална сума за откриване 100 100  100  100 
BGN от и над 100 0,00% 0,00%  0,00%  0,00%
EUR от и над 100 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
USD от и над 100 0,01% 0,01% 0,02% 0,03%
При предсрочно закриване (BGN, EUR, USD) 0,00%


 

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати