dskbank team

Етика

На основание на Закона за кредитните институции и Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, Банка ДСК е създала процес за подаване на сигнали за нарушения на ценностите, изброени в Етичния кодекс, и за разследване на такива сигнали.

Главната цел на Процеса за сигнализиране на нарушения е да предостави на лицата, сигнализиращи за нарушения, възможност да докладват закононарушения или нарушения на Етичния кодекс на Банка ДСК.

Начини на сигнализиране за нарушения:

  • По пощата – на адрес „Управление Нормативно съответствие“ (София 1036, ул. „Георги Бенковски“ №5)
  • По електронна поща - до etika@dskbank.bg
  • По телефона - между 9:00 и 17:00 ч. от понеделник до петък, на банковата Гореща линия за сигнализиране на нарушения (+359 2 80 10 999)
  • Лично – от понеделник до петък в работно време (на предварително съгласувана дата) в Управление Нормативно съответствие.

В допълнение към гореизброените канали, можете директно да се свържете с длъжностното лице, разследващо сигнали за нарушения, чрез неговия личен служебен телефон: (+359-2) 80-10-064 или да подадете сигнал за нарушение до Банка ОТП, Банка ДСК или друго дъщерно дружество на Групата тук.

Моля да имате предвид, че Горещата линия за сигнализиране на нарушения, предоставена за докладване на закононарушения и етични сигнали, е различна от телефона за обслужване на клиенти на ДСК. Ако желаете да споделите Вашите коментари или да подадете жалба за продукт или услуга, може да го направите на страницата за клиентска обратна връзка на уебсайта, или чрез ДСК Директ (www.dskdirect.bg), по електронна поща до call_center@dskbank.bg, по пощата до ЦУ на Банка ДСК (София 1036, ул. „Георги Бенковски“ №5) или като се обадите на телефон 0700 10 375 *2375 (линията работи денонощно).


Правилата на Етичния кодекс на Банка ДСК и Етичния кодекс на Банка ДСК за партньори са на разположение по-долу:

Информация относно управлението на сигнали:Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon