електронно банкиране

Кампании на АББ

Информационна кампания, посветена
на кибер измамите


Като член на Асоциация на банките в България Банка ДСК се включва в информационна кампания на Европол срещу най-честите видове киберизмами

 

Банка ДСК се включва в информационна кампания, подкрепена от Асоциация на банките в България, срещу най-популярните видове измами, които заплашват онлайн потребителите и целят да получат от тях чувствителни данни. Кампанията, организирана от Европол, Европейската банкова федерация и партньорски организации от частния и обществения сектор е част от Европейския месец на киберсигурността.

 

Най-разпространените измами, идентифицирани от Европол, на които гражданите могат да станат жертва в интернет, са следните:

  • измами с компрометирани бизнес имейли/имейли, привидно изпратени от ръководител в компанията – измамници се представят за ръководители в организацията и заблуждават лицето, за да плати фалшива фактура или да направи неразрешен трансфер от бизнес сметката на компанията;

  • измами с фактури – измамниците се свързват с лицето, представяйки се за доставчик или кредитор; те се опитват да го подведат да плати предстояща фактура на неправилна банкова сметка, контролирана от тях;

  • банкови фишинг имейли, банкови фишинг sms-и, банкови фишинг обаждания – лицето получава измамно обаждане, sms или имейл, с които се опитват да го измамят да сподели своя лична и/или финансова информация, която след това се използва за престъпни цели;

  • подправени банкови сайтове – измамниците използват фишинг имейли, съдържащи линк към подправения уебсайт на банката, който изглежда почти като автентичната уебстраница, като по този начин искат да съберат лични и финансови данни на лицето с цел злоупотреби;

  • “романтични” измами – измамниците се преструват, че се интересуват от романтични отношения и търсят жертвите в онлайн сайтове за запознанства, но могат да използват и социални мрежи или имейл, за да осъществят контакт с лицето, с цел получаване на пари и/или данни и/или изнудване;

  • кражба на лични данни чрез социалните мрежи – измамниците събират лична информация за лицето чрез социалните медии, като данните могат да помогнат на престъпниците да получат достъп до банкови сметки, да изтеглят кредит или да извършват друга нелегална дейност от името на лицето;

  • инвестиционни измами и измами при онлайн пазаруване – предлага се примамлива оферта, свързана с доходоносни инвестиционни възможности, или много изгодно предложение за пазаруване, на които лицето да отговори.Кражба на лични данни. Как могат да Ви заблудят?


Измами с фактури. Как могат да Ви заблудят?Романтични измами. Как могат да Ви заблудят?


Фишинг, Смишинг, Вишинг. Как могат да Ви заблудят?


Измами с компрометирани имейли от името на висшия мениджмънт. Как могат да Ви заблудят?

Инвестиционни измами. Как могат да Ви заблудят?Подправени банкови сайтове. Как могат да Ви заблудят?

Информационни брошури

Свържете се с екип „PR и комуникации”

chatbot icon