новини
Новини и уведомления
News image

Агробизнесът е целеви отрасъл и е сред дългосрочните приоритети за Банка ДСК

До края на годината Банката ще предложи за земеделските производители авансово финансиране на бъдещи субсидии за две кампании напред
Основно място в бизнес стратегията на Банката заемат осигуряването на адекватно финансиране, повишаването на достъпа на земеделските производители до кредитен ресурс, както и създаването на приемливи и атрактивни условия за финансиране в съответствие с интересите и нуждите на земеделските производители и стопани - за развитие и модернизиране на бизнеса им, за закупуване на нови машини, технологии и др. В стремежа си постоянно да осигурява на земеделските производители отлично ниво на банково обслужване, отговарящо на актуалните им въпроси и нужди, и тази година Банка ДСК ЕАД разработи нови специализирани продукти. С тях Банката ще предоставя финансиране както за оборотни средства (покупка на семена, посадъчен материал, гориво, изкуствени торове и др. разходи, свързани с производството на растителна и/или животинска продукция), така и за инвестиции - покупка на земеделска земя и на земеделска техника. При оборотните кредити Банка ДСК предоставя на клиентите си гъвкава схема с възможност за размер на финансиране до 100% от получените субсидии за предходна година. До края на 2016 г. Банка ДСК ще предложи нов продукт за земеделски производители, който ще е изключително иновативен за банковия пазар. Клиентите на Банката ще могат да се възползват от авансово финансиране на определени бъдещи субсидии за две кампании напред, при което процентът на финансиране може да достигне до 160 на сто от получените за предходна година субсидии по Схема за единно плащане на площ, Схема за млади земеделски стопани и Зелени директни плащания. Банка ДСК е традиционен участник в редица ключови събития в сферата на земеделието и в други, свързани с приоритетите за финансиране в рамките на новата Обща селскостопанска политика. Банката е основен партньор на мащабни форуми за агробизнес в България и участва в значителен брой специализирани издания и мащабни национални събития, конференции и международни изложения, сред които традиционно са „Агробизнесмен на България", „Годишен квалификационен семинар на земеделските кооперации в Североизточна България", „Агрия", БАТА АГРО, Международен Добрички панаир, Есенен панаир Пловдив и много други. На специализираните форуми Банката се позиционира със специалното си лого „ДСК Агро", предлагайки на всички заинтересовани земеделски производители и по-големи фирми, занимаващи се със земеделие, компетентни консултации за експертно банково обслужване и финансиране.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon