новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Активите на взаимните фондове нараснаха със 70% за 5 месеца

Главният изпълнителен директор на “ДСК Управление на активи” Петко Кръстев пред в.Монитор

М.:Г-н Кръстев, как се развива пазарът на взаимните фондове у нас и какви са резултатите им през тази година?
П.К.:Българските взаимни фондове продължават да се развиват със значителни темпове и през тази година, на пазара излязоха и нови компании. Само от януари до сега активите, привлечени в тях нараснаха със 70%. Ако към края на 2005 г. стойността им възлизаше на 88,6 млн. лв., сега тя е вече близо 150 млн. лв. До края на годината пазарът на българските взаимни фондове вероятно ще надхвърли 250 млн. лв.
В същото време се очертава тенденцията играчите, които се появиха първи в сектора да губят пазарен дял за сметка на новопоявилите се договорни фондове.
В началото на развитието на тази индустрия у нас законодателството позволяваше създаването само на инвестиционни дружества. Тогава на пазара се появиха "Елана", "Ти Би Ай" и "Карол", които натрупаха сериозни обеми. Сега има доста по-голямо разнообразие, хората имат избор и се ориентират и към други участници в този финансов сектор.
В бъдеще най-добре ще се развиват колективните инвестиционни схеми, които имат широка мрежа за дистрибуция и реализират добра доходност. Това ще даде предимство на тези, в чиито финансови групи има банки.
М.:В какъв тип инвестиционни схеми предпочитат да влагат средствата си българите ¬ нискорискови, балансирани, високодоходни?
П.К.:В момента активите, привлечени от балансираните и високодоходните инвестиционни схеми са почти изравнени, като лек превес имат първите. Натрупаните средства в балансираните фондове са над 52,5 млн. лв., докато високодоходните имат 50,2 млн. лв. Малко по-назад остават нискорисковите инвестиционни схеми с 46 млн. лв. активи.
Изглежда българите предпочитат доходността пред сигурността. Въпреки че фондовете, които влагат основно в облигации предлагат много нисък риск за спестяванията, те привличат по-малко средства, отколкото по-рисковите, но и по-високодоходни схеми.
Същото се забелязва и при фондовете на "ДСК Управление на активи". Най-големи обеми ¬ 2,9 млн. лв. е привлякъл "ДСК Баланс", който към 15 юни реализира най-висока доходност от началото на годината за целия пазар у нас ¬ 7,69%. Високодоходният "ДСК Растеж", който излезе на пазара през март тази година, също има добро търсене. Към момента натрупаните средства в него са 1,9 млн. лв., а в нискорисковия "ДСК Стандарт" ¬ 1,8 млн. лв.
М.:В момента по-голямата част от спестяванията на населението у нас са вложени в банкови депозити, но значителен дял имат и парите в дюшеците. Все още ли хората нямат доверие на финансовата система?
П.К.:Малко са тези, които не вярват във финансовия сектор. Той вече изгради доверие в хората. Основната причина за парите в дюшеците и обществените трезори е, че това са средства от укриване на данъци и други нерегламентирани доходи. С излизане на "светло" на все по-голяма част от икономиката техният дял ще намалява.
М.:Взаимните фондове на "ДСК Управление на активи" са единствените у нас, които предлагат незабавна ликвидност. Какво означава това?
П.К.:Това означава, че при подаване на поръчка за обратно изкупуване на дяловете, клиентът незабавно получава по-голямата част от средствата още в момента на подаването є, а остатъка ¬ в края на същия ден. При другите колективни инвестиционни схеми, предлагани у нас, инвеститора получава парите от продажбата на дяловете си едва на втория-третия работен ден. По закон, те могат да бъдат изплатени до 10 дни.
За да закупи дялове от "ДСК Взаимни Фондове" клиентът трябва да има разплащателна сметка в Банка ДСК. По този начин, когато той реши да подаде поръчка за обратно изкупуване, средствата веднага се превеждат по сметката му.
М.:Наскоро обявихте, че унгарско управляващо дружество от финансовата група на ОТР ще навлезе на пазара у нас. Кога ще стане това?
П.К.:OTP Fund Management планира да започне предлагането на дялове на два от неговите фондове у нас от есента на тази година. Единият от тях инвестира в акции от Централна и Източна Европа, а другият е фонд на фондовете. Това означава, че той влага средствата си в дялове на взаимни фондове, които в този случай се управляват от UBS (United Bank of Switzerland).
OTP Fund Management е акционер в "ДСК Управление на актови" като държи 34% от компанията. На унгарския пазар дружеството е лидер сред взаимните фондове с 40% пазарен дял.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon