новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК въведе интернет банкиране за бизнес клиенти

Стартира интернет портала за бизнес клиенти на Банка ДСК. Така електронната платформа  на Банката  - ДСК Директ, предлага за фирми вече четири канала: – Call Center, SMS услуги, PC банкиране и най-новата услуга – Интернет банкиране.
Всеки клиент може да ползва един или произволна комбинация от канали, както и всички канали едновременно.
С цел да удовлетвори специфичните потребности на различните групи бизнес клиенти, Банка ДСК предлага три ценови пакета, като клиентите имат възможност да избират между различни нива на месечна такса и комисиони за банкови преводи.
Всеки клиент на електронните канали ДСК Директ дължи месечна такса според избрания тарифен план, независимо от това дали ползва само един или всички електронни канали.
Чрез интернет страницата на ДСК Директ бизнес клиентите на Банката получават достъп до своите фирмени сметки по всяко време, от всяка точка на света, само с помощта на компютър и достъп до Интернет. Те могат да изберат какви права на достъп до фирмените финанси да предоставят на своите служители.

Чрез Интернет банкирането е достъпна различна справочна информация - наличност, кредитни и дебитни операции по фирмените сметки, справки за кредитите на фирмата, транзакциите, извършени с фирмените банкови карти, приложимите валутни курсове по основните валути, с които Банката работи, и др. Използвайки Универсален електронен подпис или цифров сертификат на Банката в комбинация с код за потвърждаване на превод, клиентите имат възможност да извършват множество операции – прехвърляне на средства между собствените сметки на фирмата, включително покупко-продажба на валута, вътрешнобанкови и междубанкови преводи в лева и валута, плащане на сметки за комунални услуги, както и заявяване / отказ на SMS услуги.

За допълнителна информация посетете страницата на Банка ДСК dskbank.bg

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon