новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК въвежда платформа за електронно банкиране

От 9 декември  Банка ДСК предлага отдалечено банкиране за своите клиенти чрез платформа от електронни канали: Call Centre, Интернет, SMS съобщения,  интегрирани в новата услуга ДСК ДИРЕКТ. Услугата се предлага безплатно, като условие за ползването й е клиентът на Банката да си издаде нова или да преиздаде старата си банкова карта от новия Картов авторизационен център на Банка ДСК.

Чрез Интернет страницата на Банка ДСК всеки клиент, заявил услугата , ще има възможност  активно да управлява своите средства - да извършва преводи между свои сметки, по други сметки в Банката, или към сметки в други банки. Преводите в лева по клиентски сметки в Банката са безплатни. Таксите за наредени преводи през Интернет са два пъти  по-ниски от таксите в  клоновете на Банка ДСК. Удобството за клиентите е, че от различните канали за електронен достъп - банковата карта, Call Centre, Интернет и  SMS,  те  във всеки един момент имат достъп до една и съща информация.
На клиентите ще бъдат предоставени разнообразни информационни услуги: справки за наличността и движението по техни сметки, справки за заявени плащания на комунални услуги (електроенергия, вода, телефон и т.н), справки за операции с банкови карти.

Специално улеснение за клиентите, желаещи да спестяват, е спестовна компонента към разплащателна сметка: от средствата по разплащателната сметка могат да се отделят средства, без ограничения в сумата, които се олихвяват с по-висока лихва, и не се събират такси за прехвърляне на средствата от разплащателната сметка в нейната допълнителна част . Чрез Интернет сайта на Банката потребителите на електронно банкиране имат възможност с едно натискане на бутон да спестяват - без изисквания за минимални суми, без допълнителни такси.


 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon