новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК въвежда промоционални условия

Банка ДСК въвежда промоционални условия по срочни влогове в евро и в щатски долари за граждани от 1 септември до 31 октомври. Увеличението на лихвата е до 1% и зависи от размера на сумата и срока - 1, 3, 6 и 12 месеца, и е в сила за всеки новооткрит през този период срочен влог в евро и в щатски долари. Минималната сума за откриване на влога е 500 евро или щатски долара. Промоционалната лихвена надбавка ще се изплаща за първоначално договорения срок на влога.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon