новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК дава кредити за зърно

Банка ДСК с главен изпълнителен директор Виолина Маринова започна предоставянето на кредити на производители и търговци на зърно, обезпечени със складови записи. Кредитите са за оборотни средства със срок до 12 месеца и се отпускат на корпоративни клиенти и малки и средни предприятия с финансова история. Кредитоискателите имат възможност да избират вида на кредита - стандартен, кредитна линия, револвиращ кредит и овърдрафт. Размерът на кредита е до 75% от сконтираната стойност на зърното.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon