новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК е номер едно по познаваемост на марката и ползваемост на нейните услуги

Банка ДСК се разпознава от 77% от хората в България и е първата банка у нас, за която спонтанно се сещат 38% от всички анкетирани /запитани/. Общо 13 имена на банки са познати на повече от половината население в страната на възраст между 15 и 64 години, съобщиха от банката.
Това показват резултатите от национално емпирично изследване, направено от високоавторитетната маркетингова агенция „Синовейт” /Synovate/ през юни т.г. и огласени в София на форума «Брандинг и лидерство в банковия сектор». Под името «Финансов омнибус» то е имало за основна цел да проучи ползването и познаваемостта на банките в България. В изследването е представено цялото население на страната на възраст между 15 и 64 години, разделено по региони, големина на населеното място, пол и възраст. Неговото значение се подсилва от факта, че е извършено под формата на лични интервюта в домовете на анкетираните.
След Банка ДСК в сегментите спонтанна и предизвикана познаваемост се нарежда, но с доста чувствителна разлика, Обединена Българска банка /ОББ/. Челната петорка допълват Пощенска банка, Райфайзен и Булбанк. Впрочем тези пет банки са запазили своите позиции от миналата година.
Банка ДСК е „номер едно” в проучването на „Синовейт”и по ползваемост на услуги от банка. Една четвърт /26 %/ от интервюираните са ползвали през последните 12 месеца услугите на най-голямата българска банка. Два пъти по-малко /13%/ са клиентите на ОББ. Заслужава допълнителен анализ фактът, че 36% от хората у нас не са ползвали услугите на нито една банка и този процент е непроменен от 2005 г. Средно един клиент прибягва до услугите на 1,5 банки.
43% от интервюираните мислят, че някои банки са по-добри от другите и е важно да ползват именно тях. Този извод налага веднага и голямото значение от рекламата на марката /брандирането/ на всяка една банка. 28 % от интервюираните си спомниха лесно рекламирането на Банка ДСК. То бе спонтанно споменато от почти половината /47%/ анкекирани срещу 26% за следващата ни ОББ. Още по-висок е показателят за рекламата на Банка ДСК при предизвиканата познавамеост – 59%. Около една трета от участниците в изследването на „Синовейт” са си спомнили рекламите за Българска пощенска банка, ОББ и Райфайзен банк. Важен извод от него е, че всички банки в България наблягат повече на рекламата на конкретни свои продукти и услуги, а не на своята марка. Това не е правилна тенденция.
Най-важните критерии за хората, които ги карат да предпочетат една банка пред друга са: доверие и сигурност, лесно опериране /работа/ с банката, финансова стабилност, бърза реакция на банката, много натрупан опит в банкирането, гъвкавост към нуждите на клиентите и др.
„Синовейт” е маркетингова агенция, част от Aegis Group PLC, която провежда проучвания на потребителските нагласи и подпомага вземането на конкурентни маркетингови решения. „Синовейт” има над 5 500 служители в 108 градове на 51 държави.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon