новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК залага на IBM Cloud

Кристиян Костов 
 
На 10 март IBM България и Банка ДСК обявиха успешната миграция на ИТ инфраструктурата на банката към IBM центрове за съхранение на данни.
Банката и IBM имат подписан дългогодишен договор за предоставяне на ИТ инфраструктура като услуга (IaaS) чрез дейта центровете на IBM. Банката избра частна облачна платформа, за да трансформира ИТ инфраструктурата си за основната банкова информационна система и за да развива нови услуги за своите над три милиона индивидуални и бизнес клиенти. Това е поредното доказателство за начина, по който финансовите институции създават качествено нов тип иновации като използват ИТ инфраструктура като услуга (IaaS).
Основана през 1951 г. като Държавна спестовна каса, Банка ДСК е втората най-голяма българска банка по размер на активи, разполага с най-голямата клонова мрежа в страната и е лидер по доверие сред потребителите на банкови услуги в България. Този проект ще помогне на банката да обслужва еднакво добре различни поколения клиенти - от поколението Y, което търси предимно мобилни услуги и интернет банкиране, през малки и големи предприятия, които изискват гъвкавост, сигурност и достъпност, до по-възрастното поколение, което трябва да има физически достъп до услугите на банката дори в най-отдалечените места на страната.
„Като резултат от партньорството ни с IBM очакваме дългосрочни икономии от порядъка на 20%“, споделя Николай Шаламанов, ръководител на управление “Оперативна поддръжка на ИТ системи”, Банка ДСК. “Дори вече усещаме ползите от предприетата стъпка – всекидневната ни статистика показва, че най-критичните приложения – системата за електронно банкиране ДСК Директ и приложението за мобилно банкиране ДСК Смарт – работят с 10 до 15% по-бързо.“
Банка ДСК е дългогодишен клиент на IBM България. Този договор издига сътрудничеството между двете компании на по-високо ниво, тъй като IBM Cloud предлага висока степен на сигурност при създаването, тестването и внедряването на нови услуги. Това помага на банки като ДСК да развиват нови услуги за клиенти с разнородни изисквания, да скъсяват сроковете за внедряване и всичко това – при подобряване на ефективността на информационните системи.
„Този иновативен проект ще позволи на Банка ДСК да се възползва в по-голяма степен от когнитивните технологии в бъдеще“, споделя Игор Правица, изпълнителен директор на IBM България. “Нашият подход се основава на най-високи стандарти за работа и сигурност и позволява на организациите да работят и надграждат основните си системи и приложения по възможно най-ефективния и иновативен начин.“
Съгласно договора, IBM ще предоставя цялостната IT инфраструктура за основната банкова информационна система и за други ключови приложения на Банка ДСК от своите центрове за съхранение на данни от най-висок клас (IBM Tier III Data) във Виена. Услугите, които IBM ще предоставя, включват управление на сървъри и системи за съхранение на данни, хелп деск, софтуерна поддръжка и др. Този модел ще позволи на Банка ДСК по-голяма гъвкавост, по-добри бизнес резултати и по-висока ефективност. Решението е изцяло съобразено с регулациите на Европейския съюз за свободно движение на данни и е отправна точка в опита, който IBM има в сферата на финансовите услуги.
“Този стратегически проект ще помогне на нашия клиент Банка ДСК да ускори въвеждането на нови услуги на пазара и да подобри обслужването на своите клиенти", каза Майкъл Пайер, изпълнителен директор на IBM за Югоизточна Европа. "За своите иновации Банка ДСК ще разчита на опита и постиженията на IBM в облачните технологии, решенията за анализ и сигурност".

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon