новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК за трета година подкрепи проучване на MoitePari.bgПОВИШАВА СЕ ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ НА ПОЛЗВАЩИТЕ КРЕДИТНА КАРТА

Банка ДСК за трета поредна година подкрепи ежегодното проучване на портала MoitePari.bg за използването на кредитни карти. На 11 октомври, на съвместна пресконференция, бяха обявени резултатите и бе даден старт на образователна кампания. Инициативата цели да се обърне внимание на потребителите върху особеностите на продукта, които трябва да се имат предвид, както при избора, така и при ползването й. В пресконференцията взеха участие Пенчо Савов, директор дирекция „Банкови карти и електронно банкиране“ и представители на MoitePari.bg, които представиха резултатите от проучването, а именно участието на 1 083 потребителя, от които 63% притежават поне една кредитна карта, а 39 % повече от една. За сравнение - през 2011 г. само 45% от анкетираните са притежавали такъв финансов продукт.

Използването на кредитните карти през годините плавно расте и навлизането им в ежедневието ни води до някои положителни тенденции. Продуктът става все по-познат, расте и лекотата, с която се използва. 96% от анкетираните потребители на кредитни карти не са срещали никакви трудности при ползването им.

Сравнението на кредитни карти изисква по-комплексно разглеждане. Най-вече трябва да се обръща внимание на начина им на употреба, защото в голяма степен от това зависят разходите, които ще направим, респ. цената, която ще платим. „В момента тече промоция и по кредитните карти на Банка ДСК – всички карти, издадени до края на годината, ще се ползват без лихва за първите шест месеца. Това значително намалява разхода по картата и я прави атрактивна и изгодна за потребителя“, заяви г-н Савов от Банка ДСК.

Най-популярните причини да притежаваме кредитна карта, споделени от половината от анкетираните, са удобството при плащането на стоки и услуги (25%) и бързият достъп до средства при нужда (25%). Най-често кредитната карта се използва между 1 и 5 пъти (36% от далите отговор, 43% преди 2 г.). На второ място е ползваемостта по-малко от веднъж месечно. Някои банки предлагат допълнителни бонуси с цел да стимулират активното ползване на кредитни карти. Така например Банка ДСК връща 1% от изхарчената сума при извършване на транзакции на обща стойност над 2000 лв. за всяко календарно шестмесечие. А при извършване на 5 транзакции на обща стойност 500 лв., намалява лихвения процент за следващия отчетен период. Най-често използваме кредитната карта за плащане на стоки и услуги (33%) и за покупки в Интернет (21%). При покупки в Интернет, плащане с кредитна карта е предпочитаният начин за заплащане на покупката (48%). Кредитната карта се използва предимно в търговските обекти като супермаркети/хипермаркети (18%), бензиностанции (12%), интернет търговци (12%), като се ползва и при пътувания (10%).

Тези резултати водят до положителна тенденция в правилното ползване на картата. Едно от най-големите предимства на кредитната карта – гратисният период. С този факт са запознати 43% от анкетираните. Други 40% обаче казват, че той е валиден при всички операции с картата. Процентът е голям и предполага, че немалка част от потребителите вероятно не са наясно реално дали тяхната карта предлага подобна преференциална възможност. Ако натрупаните към отчетна дата предходни задължения се погасят в гратисния период, не се начислява лихва върху извършените покупки. Така правилното му разбиране и прилагане може да спести сериозни разходи при използването на картата. През 2016 г. отчитаме значително подобрение при разбирането на значението на гратисния период.

Резултатите от анкетата показват, че все още кредитната карта се възприема и като източник на средства в брой, в случай на нужда. Използването на картата с такава цел се нарежда на трето място с 15%.

Бонусите и промоционалните условия са екстри, които увеличават популярността на кредитните карти и помагат за намаляването на цената й. 40% от притежателите на кредитна карта казват, че тяхната карта им предоставя допълнителни бонуси. 65% от тях стриктно следят дали ги получават и в какъв размер, 19% обаче не могат да се ориентират какво и колко получават. Бонусите имат мотивиращ ефект и интересът към тях е оправдан, естествено е и желанието на потребителите да получават повече, когато харчат повече.

 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon