новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК кредитира 100% европроектите


Банка ДСК ще кредитира цялата сумата по проектите за усвояването на еврофондовете. Това съобщи вчера Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на трезора. За да бъдат получени пари по еврофондовете се изисква 50% участие на бенефициента. Повечето бенефициенти са от малкия и средния бизнес и се нуждаят от финансова подкрепа, защото парите от структурните и кохезионния фонд ще дойдат едва след одобрението на проектите.
Много други банки у нас също предлагат кредитиране за усвояването на средствата от ЕС, ала те осигуряват само парите, които Общността ще върне, но не и тези, които фирмите трябва сами да дадат. За разлика от тях Банка ДСК ще отпуска цялата сума ¬ и самоучастието на фирмите и тези, които ЕС ще възстанови.
Тъй като рискът, който Банка ДСК поема е двоен, то трезорът трябва да има иформационна обезпеченост за фирмите, които кредитира, обясни Маринова. Вчера банката подписа меморандум за сътрудничество с Българска стопанска камара (БСК). Сътрудничеството между двете институции ще доведе до стимулиране на предприемачеството и до по-ефективно предоставяне на информационно-консултантски услуги, предназначени за българските предприятия, браншови организации и общини. Информационната обезпеченост на предприятията ще подпомогне процеса на кандидатстване пред различни източници на финансиране, което ще бъде предпоставка за постигане на устойчиво регионално развитие, каза Маринова.
Първоначално съвместната инициатива на БСК и Банка ДСК ще акцентира върху програмите за подобряване на конкурентоспособността и развитието на човешките ресурси. До края на тази година само в сектора на човешките ресурси трябва да бъдат усвоени 98 млн. лв., заяви шефът на БСК Божидар Данев.
Важно е бизнесът да разбере, че с одобрението на проекта, нещата не свършват, а има органи, които следят изпълнението му. Ако изготвянето на проекта бъде поръчано на външна фирма, а усвояването на средствата не се отчита по начина, одобрен от ЕС, то проектът ще остане само на ниво "одобрен", обясниха от Банка ДСК. Когато банката отпусне пари за даден проект, тя ще извършва постоянен мониторинг върху изпълнението му, който ще покрива изискванията на ЕС. Парите, които банката ще отпуска на бизнеса, ще бъдат усвоявани на траншове, добавиха от трезора.
***
ОПИТ
Банка ДСК има дългогодишен опит при разработването на продукти и услуги за малки и средни, за микропредприятия, в управление на кредити по програмата на Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/. Приоритет в дейността є ще бъдат подобряване на достъпа до финансиране на МСП съгласно критериите на ЕС, кредитиране на фирмите при подготовката на проектното предложение, предоставяне на мостово и съ-финансиране, подпомагащи участието им в европейски програми.
Банка ДСК съвместно с Националното сдружение на българските общините организира през м. февруари 2007 г. международен семинар "Усвояването от общини на средства от Кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз". Предмет на семинара бяха европейските фондове като важен източник за икономическо развитие, за модернизиране на икономиката и за повишаване на доходите на населението.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon