новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК намали таксите за теглене на пари от банкомат - в. Монитор

 

Банка ДСК въвежда намаление на таксите за ползване на банкови карти, съобщиха от кредитната институция. Новата такса за теглене с карта издадена от Банка ДСК на банкомат на банката ще струва 0,15 лв, а от банкомат на друга банка - 0,45 лв.
От 9 декември банката издава и нови дебитни карти през собствен картов авторизационен център. Те ще се предлагат в три валути - лева, евро и щатски долари, обясниха от кредитната институция, ръководена от Виолина Маринова. Клиентите ще могат да ползват по една сметка различни карти от брандовете на картовите организации Visa и MasterCard. Различните карти са свързани с една и съща разплащателна сметка, като в извлечението за клиента отделно се отразяват операциите по видове карти.
Притежавайки две карти от различни картови организации, съчетано с удобството да се поддържа една сметка, предоставя на клиента 100 % сигурност, че конкретен търговец където и да е по света ще е лицензиран за приемане на поне единия от двата картови бранда.
Значително предимство на новите карти е че трансакциите по картите се отразяват незабавното, например, постъпилите по сметка суми стават в същия момент налични и достъпни за клиента чрез картите му.
Банката вече е прехвърлила над 150 банкомати към новата си система, като плановете са до края на годината техният брой да нарасне на 250. Тези устройства са сертифицирани и за приемане на чип карти, обясниха от ДСК.
Освен това кредитната институция вече предлага отдалечено банкиране за своите клиенти чрез платформа от електронни канали: Call Centre, Интернет, SMS съобщения, интегрирани в новата услуга ДСК ДИРЕКТ. Услугата се предлага безплатно, като условие за ползването й е клиентът да си издаде нова или да преиздаде старата си банкова карта от новия Картов център на Банка ДСК.
Чрез Интернет страницата на Банка ДСК всеки клиент, заявил услугата , ще има възможност активно да управлява своите средства - да извършва преводи между свои сметки, по други сметки в банката, или към сметки в други банки. Преводите в лева по клиентски сметки в банката са безплатни. Таксите за наредени преводи през Интернет са два пъти по-ниски от таксите в клоновете на Банка ДСК.
Удобството за клиентите е, че от различните канали за електронен достъп - банковата карта, Call Centre, Интернет и SMS, те във всеки един момент имат достъп до една и съща информация.
На клиентите ще бъдат предоставени разнообразни информационни услуги: справки за наличността и движението по техни сметки, справки за заявени плащания на комунални услуги (електроенергия, вода, телефон и т.н), справки за операции с банкови карти.
Специално улеснение за клиентите, желаещи да спестяват, е спестовна компонента към разплащателна сметка: от средствата по разплащателната сметка могат да се отделят средства, без ограничения в сумата, които се олихвяват с по-висока лихва, и не се събират такси за прехвърляне на средствата от разплащателната сметка в нейната допълнителна част . Чрез Интернет сайта на банката потребителите на електронно банкиране имат възможност с едно натискане на бутон да спестяват - без изисквания за минимални суми, без допълнителни такси, добавиха от кредитната институция.

Автор: Виктория ТОДОРОВА

 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon