News image

Банка ДСК откри нов дигитален клон

в. Капитал Daily - 15 май 2017 г.


Банка ДСК откри първи клон, който предлага пълно дигитално обслужване, съобщиха от там. В него има възможност за пълно самоообслужване, както и за интернет банкиране, „виртуална папка", съдържаща всички необходими документи и описание на стъпките за калкулиране и кандидатстване за кредит. Папката съдържа и информация за тарифата за услугите на Банка ДСК, лихвен бюлетин и др. От екран клиент може да заяви и калкулира сам кредита си, въвеждайки размера и допълнителни параметри, може да види всички такси и комисиони, размера на вноските и всичко важно, което трябва да знае, преди да предприеме кандидатстване за кредит. В обособена зона са предоставени таблети за работа със специализирани мобилни приложения на банката. За самостоятелни транзакции има банкомати за вноски, теглене и бързи плащания.

Още новини