новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК откри нов дигитален клон в „Сердика Център“

Днес Банка ДСК откри официално своя първи клон, който предлага пълно дигитално обслужване, съобразено с най-новите достижения на високите технологии в банковия сектор. С него се слага началото на ново поколение офиси на банката, отговарящи на съвременните изисквания на нашите клиенти, особено на младото, динамично поколение. Банка ДСК започва да създава все повече свои поделения с модерен и конкурентен облик, предвид стремителните промени в сферата на високите технологии и изискванията от страна на своите клиенти.
Офисът в „Сердика Център“ трябва да се възприема като хибридно пространство  между онлайн и офлайн обслужването. За много от нашите клиенти то е и образователно място за онлайн услуги. Освен че дава възможност за пълно самообслужване за тези, които са запознати с IT новостите в сектора, за останалите може да бъде мястото, където да научат повече за възможностите за онлайн банкиране. В този смисъл този банков офис не е граница, а преход, където директното обслужване обучава и пренасочва клиента към дигиталното пространство.
„Живеем в епохата на дигитализация, която променя стремглаво бизнес моделите и работната среда. Ето защо ние даваме на нашите клиенти обслужване, което изпреварва промените“ – така г-жа Виолина Маринова, Главен изпълнителен директор на Банка ДСК, коментира новата концепция на банковите клонове.
Още на входа, два екрана запознават влизащите с подробна информация за предлаганите продукти и услуги. Във вътрешността е инсталирана специална конзола с възможност за интернет банкиране, „виртуална папка“, съдържаща всички необходими документи и описание на стъпките за калкулиране и кандидатстване за кредит. Папката съдържа и друга полезна информация – в нея е представена тарифата за услугите на Банка ДСК, лихвен бюлетин и др.. От екран клиент може да  заяви и калкулира сам кредита си, въвеждайки размера и допълнителни параметри, може да види всички такси и комисиони, размера на вноски и всичко важно, което трябва да знае, преди да предприеме кандидатстване за кредит. В обособена зона са предоставени таблети за работа със специализирани мобилни приложения на Банката за тези, които са свикнали да банкират отдалечено. В зоната за посрещане банкомати за вноски, теглене и бързи плащания посрещат клиенти, за да ги улеснят напълно самостоятелно да извършват трансакции.
Новият офис е и място за директен контакт с нашите любезни служители, готови да консултират по всички възникнали въпроси. За целта сме разположили три консултантски и две бързи касови места, на които работят отлични професионалисти.
Използвали сме новите технологии, за да ограничим максимално броя на документите на хартиен носител чрез прилагане на съвременен процес по подписване на документи с електронна писалка на специализирани устройства и тяхното изпращане по електронен път към клиентите. Постигнато е намаляване времето на обслужване чрез прилагане на автоматизиран процес на регистрация и актуализация на данните на клиенти в банковата система.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon