новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК откри първия си дигитален клон


Новото звено се намира в „Сердика Център София“ в столицата и ще бъде само един от многото дигитални офиси от ново поколение на банката, които ще отговарят на съвременните изисквания на клиентите.
Банка ДСК откри официално първия от новите високотехнологични клонове на организацията. Новото звено се намира в „Сердика Център София“ в столицата.
„Днес имам честта от името на управителния съвет на Банка ДСК да открием първия дигитален клон на банката. Дигитализацията означава да бъдем по-близо до клиента, максимално безхартиено обслужване, по-лесни процеси, изпълнение на нашата корпоративна социална отговорност, клиентите да могат сами да се обслужват. Новият ни клон е с отворено пространство, както и ние сме отворени към своите клиенти, и нашите сърца са насочени към тях, защото основното в бизнеса е клиентът – той да получи услугата бързо, качествено, съвременно, дигитално“, заяви на откриването главният изпълнителен директор на Банка ДСК Виолина Маринова. На събитието стана ясно, че това ще бъде само един от многото дигитални офиси от ново поколение на банката, които ще отговарят на съвременните изисквания на клиентите.
Офисът в „Сердика Център София“ представлява хибридно пространство между онлайн и офлайн обслужване.
На входа на клона посетителите имат възможност от два екрана да получат подробна информация относно предлаганите от банката продукти и услуги и да заявят желаната от тях услуга.
Банкомати в зоната за посрещане на дигиталния клон на Банка ДСК позволяват на желаещите не само да изтеглят, но и да внесат пари по сметка, както и да осъществят бързи плащания.
В друга обособена зона, клиентите могат да ползват специализираните мобилни приложения на банката посредством осигурените широкоекранни таблети.
Във вътрешността на офиса е налична специална конзола с възможност за интернет банкиране – „виртуална папка“, която съдържа необходимите документи и описание на стъпките за изчисляване и кандидатстване за кредит, както и ценна информация като тарифата за услугите на Банка ДСК, лихвен бюлетин и др. От екрана потребителят може да заяви и калкулира кредит, като въведе параметри като сума, срок и др., както и да научи приблизителния размер на кредита, таксите и комисионите по заема и други важни данни, свързани с кандидатстването за заем.
Традиционното обслужване на гише, чрез директен контакт, също е възможно в новия дигитален офис на Банка ДСК, но в безхартиен вид. За целта има три консултантски и две бързи касови места. Новите технологии са интегрирани и се използват за полагане на електронен подпис чрез електронна писалка. Документите могат да бъдат получени от клиента на електронната му поща или директно в платформата за електронно банкиране ДСК Директ. През 2009 г. Банка ДСК разработи специално за своите клиенти версия на ДСК Директ, пригодена за мобилни телефони - DSK Direct mobi.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon