новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК отпуска до 5 млн. евро кредити с гаранции по програма на ЕК

Банка ДСК и Европейският инвестиционен фонд подписаха споразумение по програма „Инициатива за малки и средни предприятия" за предоставяне на гаранции по отпускани кредити, съобщиха от банката. За страната ни програмата е съвместен инструмент на ЕК и ЕИФ, създаден за увеличаване на кредитирането на реалната икономика. Целта е откриването на работни места и насърчаването на растежа.
Банка ДСК ще отпуска инвестиционни и оборотни кредити, като общата експозиция към дадено малко или средно предприятие не трябва да надвишава 5 млн. евро.
Отпуснатите средства за сделки на бизнес клиенти ще бъдат покривани при гаранционен процент от 60% и ще се отпускат на компании от всички сектори на икономиката.
Изключени са само оръжия, хазарт, производство и търговия с алкохол, както и първичните земеделски производители. Не се финансират разходи по проекти, получаващи финансиране от друг инструмент на европейските структурни и инвестиционни фондове или на ЕС.
България е първата държава от региона, която ще се възползва от възможностите на инструмента за финансиране на малките и средните предприятия.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon