новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК отпуска револвиращ кредит

Банка ДСК пусна нов продукт - револвиращ кредит, наречен “Решения”. Той може да бъде жилищен (за закупуване на жилище) или ипотечен (напр. за ремонт на апартамент или къща, за покупка на лека кола и др.), но и в двата случая обезпечението е ипотека, казаха от трезора, ръководен от Виолина Маринова.
Револвиращият ипотечен/жилищен кредит е с минимален размер от 10 000 лв., като минималният му срок е 10 години. Клиентът сам договаря с Банка ДСК периода на револвиране на новия кредит, като минималният срок за това е 2 години, а максималният - 7 години.
Новото за потенциалния кредитоискател при този нов продукт е, че клиентът може сам да определя кога и по колко да връща на банката с изключение на вноската за лихвата, която се заплаща всеки месец, обясниха от трезора.Това означава, че през периода на револвиране клиентът може да внася колкото и когато пожелае от вноските си по главницата. Може и да тегли отново сумата от главницата, която вече е погасил или пък част от погасената сума. Уникалното при него е, че при максимален срок на револвиране, клиентът може цели 7 години изобщо да не погасява главницата. Ако пък е погасявал главницата, може да си изтегли и използва внесените вече суми, без да му се налага да заявява нов допълнителен кредит, обясниха от финансовата институция.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon