новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК отпуска студентски кредити

Банка ДСК стартира кредитиране на обучението на студенти във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в София. Съвместният проект на Банка ДСК и ВУЗФ съчетава характеристиките на същински студентски кредит с тези на досега отпусканите тип потребителски кредити, предназначени за студенти. Заемът се отпуска за заплащане на таксите за обучение, като студентът сам избира дали с него да покрие разходите по цялото си следване или само на част от него. Не са необходими доказване на доход или обезпечение, няма възрастово ограничение за студента, както и такса за разглеждане на кредитното искане. Максималният размер на кредита се формира въз основа на общата сума на дължимите такси, намалена с размера на самоучастие на студента. Горната граница е 24 000 евро или левовата им равностойност.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon