новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК предлага безсрочна сметка

Тя може да бъде в левове, евро или долари
Банка ДСК с изп. директор Виолина Маринова предлага на клиентите си два нови банкови продукта - безсрочна сметка ДСК Стимул и спестовна сметка с растяща доходност - ДСК Мотив, посочват от трезора. ДСК Стимул осигурява допълнителен лихвен доход в зависимост от остатъка по сметката и представлява нова печеливша схема за спестяване. Сметката може да бъде открита в левове, евро и долари както за лични спестявания, така и в полза на някой близък. За улеснение на клиентите от тази сметка може да се теглят, а също и да се внасят суми във всеки клон. Авоарът по сметката се олихвява с регулярна лихва в размер на 1% по левови сметки и 0.80% за валутни сметки, която се изплаща чрез капитализиране в края на всеки месец.
Размерът
Минималната сума за откриване на сметката е 100 или 200 лева/евро или долара в зависимост от вида валута за пълнолетни потребители на ДСК Стимул и 50 или 100 лева/евро или долара за непълнолетните клиенти. Другият нов продукт на банката е спестовна сметка с растяща доходност - ДСК Мотив. При нея няма ограничение в срока й, а минималната сума е 100 лева/евро или долара.
Спестявания 
ДСК предлага два нови продукта - безсрочна сметка ДСК Стимул и спестовна сметка с растяща доходност - ДСК Мотив. 
За новооткритите депозити банката предлага лихвени промоции.
Лихвата се увеличава с 1% за новооткрити срочни влогове в евро и долари със срок от 1, 3, 6 и 12 месеца.
Промоцията е до юли.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon