новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК предлага безсрочна сметка Стимул

ДСК Стимул е безсрочна сметка, която осигурява допълнителен лихвен доход в зависимост от остатъка по сметката и представлява нова печеливша схема за спестяване.
Сметката може да бъде открита в левове, евро и щатски долари и е предназначена и за местни, и за чуждестранни лица.
Те могат да спестяват по своя лична сметка или в полза на друго лице.
При ежедневно поддържане на остатък по
сметката, равен или по-голям от определената минимална сума за откриване на безсрочната сметка, се получава допълнителен
лихвен бонус. Допълнителният лихвен бонус е до 3.75 % и се изплаща чрез капитализиране по
сметката в края на
годината.
Банка ДСК предлага и спестовна сметка с
растяща доходност ДСК Мотив.
Спестовна сметка ДСК Мотив е форма за спестяване, която осигурява доходност при изгодни лихвени проценти, без да има ограничение в
срока.

 

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon