новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК предлага два нови потребителски кредита

Банка ДСК предлага промоционални условия по още два вида потребителски кредити. Това съобщиха от банката, ръководена от Виолина Маринова вчера. През периода на промоцията, който е до 30 май т.г. банката предлага нов продукт - бърз потребителски кредит в размер до 7 000 лв., който се разрешава само срещу лична карта. Кредити се предоставят и на лица, упражняващи свободни професии, самоосигуряващи се и на собственици или управители на търговски дружества. Таксата за управлението на бързия потребителски кредит може да се заплати по два начина: еднократно /2% от размера на кредита/, платима от клиента в брой или пък се удържа от общата сума на кредита. Другата възможност е 50 лв. годишна такса за управление, която е платима за изтекъл годишен период.
При стандартните потребителски кредити до 25 000 лв. банката обявява промоционален лихвен процент с възможност за допълнителни лихвени отстъпки. Отстъпката е 2 пункта, когато по разплащателната сметка на кредитоискателя месечно постъпват суми в размер, равен на погасителната му вноска плюс 80 лв., две реално платени комунални услуги и ползва интернет банкиране “ДСК Директ”. На такива клиенти се предлага и допълнителен бонус - стокова карта с предварително одобрен лимит от 500 лв. без анализ на тяхната платежоспособност. Един пункт е отстъпката пък, когато кредитоискателят има само две реално платени комунални услуги или ползва закупения пакет “ДСК Директ”.
На 3 март т.г. Moody's (Муудис) повиши рейтинга на Банка ДСК по краткосрочните и дългосрочните депозити в чуждестранна валута на Baa3/Prime-3 със стабилна перспектива. Предишният рейтинг на банката бе Ba1/NP. По същия начин бе повишен рейтингът и на "Пиреус Евробанк".Тази стъпка е продиктувана от повишените на 1 март т.г. тавани за България на депозитите в чужда валута до Baa3/Prime-3.
Другите рейтинги на Банка ДСК и “Пиреос Евробанк”, както и рейтингите на други български банки, включени в тази система на оценяване, остават непроменени.

 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon