новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК предлага кандидатстване за кредит по интернет


Банка ДСК пуска електронно искане за кредит, чрез което клиентите могат да заявят ползването на различни кредитни продукти - овърдрафт, кредитна карта, стокова карта, потребителски кредит и др. Кандидатстването става чрез платформата за електронно банкиране „ДСК Директ". За подаването на електронното искане не се плаща такса. Подадената заявка се анализира от служители на банката за това дали отговаря на условията за ползване на желания продукт, след което те уведомяват клиента за предварителното решение на банката.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon