новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК предлага кредити по проекта „Гаранционен фонд за микрокредитиране"

Банка ДСК предлага кредити по проекта „Гаранционен фонд за микрокредитиране" към социалното ведомство. Парите ще се отпускат при стартиране на бизнес или за такъв, който е прекратен поне 6 месеца преди кандидатстване. С тях може да се подпомага и вече съществуващ бизнес, като кредитополучателите се ангажират да създават нови работни места. Кредитите са със срокове на издължаване съответно до 7 или до 3 години и с гратисен период до 12 или 6 месеца. Максималният размер на кредита е до 30 000 лв.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon