новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК предлага на кредитополучателите си застраховка "Сигурност"

При настъпване на застрахователно събитие месечните вноски по кредита или остатъка по кредита се поемат от "Групама"
Клиенти на Банка ДСК, които са на възраст от 18 до 64 навършени години и са кредитополучатели по нов или съществуващ потребителски, жилищен или ипотечен кредит, за който не са включени вече в действащи групови договори за застраховка „Живот” на кредитополучатели, могат да сключат нова застраховка - "Сигурност". Продуктът се предлага от "Групама", а банката се явява в качеството на застрахователен агент.
Застраховката предлага комбинация на три риска в два застрахователни пакета - "Максимум" и "Живот".
Пакет "Живот" покрива рисковете "смърт" и "пълна трайна неработоспособност" в резултат на злополука или заболяване, а пакет "Максимум" осигурява допълнителна застрахователна защита, освен за изброените рискове, и за риска "нежелана безработица".
При реализиране на някой от рисковете и при наличие на всички останали условия по застрахователния договор, месечните вноски по кредита или остатъка по кредита се поемат от застрахователя.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon